Omrop Fryslân: Stichting Afvaloven Nee wil sms-alert bij storingen REC


Stichting Afvaloven Nee wil dat er een sms-alert somt als er een storing bij de afvaloven REC in Harlingen is. Daar dringt de actiegroep via een brief aan de gemeenteraad en het college van b&w van Harlingen op aan. De stichting ergert zich eraan dat er nog steeds geen initiatief is genomen voor het sms-alarm, terwijl er grote behoefte aan is bij de inwoners van Harlingen en omgeving.

Bij een vergadering over de afvaloven konden aanwezigen ideeën en wensen aandragen om te voorkomen dat mensen te laat geïnformeerd worden. Informatie via Twitter en de website van Omrin vonden de aanwezigen niet voldoende. “Een veel gehoorde wens was dat mensen over een calamiteit bij de REC geïnformeerd wilden worden via een sms-alert,” schrijft Afvaloven Nee. Lees verder op Omrop Frylsân.