Present in tijden van corona


Het zijn onwerkelijke en zorgelijke tijden voor ons allemaal. Gelukkig zijn er veel mooie en hartverwarmende acties eninitiatieven. Zo zien we dat er een beweging op gang komt waarin mensen naar elkaar omzien! Een boodschap doen voor mensen die ziek zijn of thuis moeten blijven, een luisterend (telefonisch) oor, aanbod om op kinderen te passen van mensen die moeten werken in vitale beroepen, muziek maken voor mensen in verzorgingshuizen, applaus en bloemen voor mensen in de zorg. En nog veel meer…

Op Facebook kun je op diverse manieren hulp vragen en hulp aanbieden, bijvoorbeeld via de site @coronahulpfriesland. Het Rode Kruis heeft een speciaal telefoonnummer in het leven geroepen voor mensen in thuisisolatie/quarantaine: 070-4455888 (voor een luisterend oor, advies of extra hulp). De welzijnsorganisatie de Skûle heeft een speciaal telefoonnummer 0517-393750 (tussen 10:00 – 12:00) voor senioren en kwetsbare burgers. Sociaal Goud heeft een project “heel Friesland belt’, waar je je kunt aanmelden om een oudere te bellen. Het GGZ Friesland heeft een speciale pagina: wat te doen als je thuis zit? Er is een landelijk netwerk van kerken en diverse organisaties #Nietalleen, waar hulp gekoppeld wordt aan vraag. Hier is stichting Present ook bij betrokken.

Present Noordwest Friesland wil ook in deze tijd vrijwilligers helpen waar dat dat echt nodig is! We dragen graag bij op een manier die aanvullend is, zoals we dat altijd al doen. Voor kwetsbare mensen, waarbij het niet vanzelfsprekend is, dat ze de hulp zelf kunnen organiseren en die buiten de bestaande netwerken vallen, bijvoorbeeld omdat ze de taal niet goedspreken, geen Facebook/Whatsapp hebben en of de (sociale) vaardigheden niet hebben om het zelf te regelen. Juist voor die mensen willen we graag hulp organiseren. Er zijn veel gezinnen, vrienden, collega’s, kerkleden en andere mogelijke groepen die zich de komende tijd willen inzetten voor kwetsbare mensen in hun buurt. Present wil deze groepen stimuleren om zich de komende periode te verbinden aan één of meerdere echt kwetsbare mensen in de buurt. 

Van hulpverleners (hulpverleners, wijkteams, zorginstellingen, etc.) ontvangen we met toestemming van de hulpvrager de gegevens en de hulpvraag van de kwetsbare mensen die het de komende tijd nog lastiger krijgen dan ze al hadden (ouderen, mensen met een verstandelijke beperking die nu niet meer naar de dagbesteding gaan en zich thuis zorgen maken). Dit koppelen we als Present graag aan elkaar. We gaan voor digitale ontmoetingen in de vorm van een appje of een telefoongesprek. Verder valt te denken aan de mogelijkheid om de hond uitlaten, het doen van boodschappen of het voedselpakket ophalen bij de voedselbank. Waarbij we de richtlijnen van de rijksoverheid blijven volgen. Mochten er nieuwe maatregelen komen, dan passen wij uiteraard onze werkwijze daarop aan. En voor alles geldt: pas goed op jezelf zodat er je voor die ander kunt zijn! Voor meer informatie en aanmelden www.presentnwf.nl