Dodenherdenking Kornwerderzand in aangepaste vorm


Jaarlijks wordt op 4 mei in het Kazemattenmuseum een dodenherdenking gehouden. Vertegenwoordigers van onder andere  gemeente, provincie, de krijgsmachtonderdelen, basisscholen De Ark en JWF-school leggen kransen en bloemen. Dit jaar kan dat helaas niet en moet het anders.

Want géén herdenkingsplechtigheid op deze bijzondere plek, waar in mei 1940 225 Nederlandse militairen de Duitsers wisten tegen te houden, is voor het bestuur van het Kazemattenmuseum geen optie. 

De partijen die jaarlijks betrokken zijn bij deze plechtige bijeenkomst hebben hun steun toegezegd door het beschikbaar stellen van kransen en bloemen. Dankzij hen kan op 4 mei een herdenking plaatsvinden in een besloten, zeer kleine kring. Dit herdenkingsmoment zal worden opgenomen en te zien zijn op de website van het Kazemattenmuseum en op de social mediakanalen.

De besloten herdenking vindt plaats om 18.00 uur. Na het hijsen van de vlag halfstok zal ds. Corry Nicolay een korte toespraak houden. Na het spelen van de Last Post volgen twee minuten stilte en het Wilhelmus. Daarna volgt de kranslegging door de bestuursleden van het Kazemattenmuseum namens tien organisaties.

De herdenking is helaas niet toegankelijk voor publiek.