Zeerobben-nieuws


Vorige week woensdag werden de nieuwe versoepelingen m.b.t. de corona-maatregelen bekend gemaakt. En dat betekende meteen weer actie bij Zeerobben. Protocollen moesten aangepast en voorgelegd worden aan de gemeente en vervolgens mochten ook de sporters ouder dan 18 jaar weer gaan trainen. En zo geschiedde. Uiteraard moet nog steeds de afstand van 1,5 meter in acht worden genomen maar er gloort weer wat hoop bij de voetballers, bestuursleden, vrijwilligers en liefhebbers van het voetbal. (Foto’s: Frans Bode)

Corona Nieuwsbrief

Zeerobben heeft er sinds het uitbreken van de Coronacrisis voor gekozen om met haar leden en andere relaties te gaan communiceren middels nieuwsbrieven. Niet via het publieke domein, maar in meer besloten kring van de club middels directe mails. Dat voelt goed bij het bestuur en de reacties sterken het bestuur in de keuze hiervoor. Inmiddels zijn er 5 nieuwsbrieven verschenen en verspreid onder de leden. Een paar opvallende onderwerpen uit de nieuwbrieven zijn:

Senioren

Afgelopen dinsdag kwamen de spelers van de A-selectie alsmede van de beloftes meteen al in actie op het trainingsveld. De laatste training dateert alweer van 10 maart jl. Zowel Arjen Postma als Camaru van Oostveen hadden een aangepaste training gemaakt en stonden, net als de voetballers, te popelen om weer te beginnen. Maar ook de vrouwen van Vrouwen1 waren donderdagavond alweer op het trainingsveld te vinden.

Jeugd

De jeugdteams waren al een week eerder begonnen met de trainingen. Met een aangepast trainingsschema kon ervoor gezorgd worden dat er door iedereen op een verantwoorde manier kon worden getraind. Wat opviel in de 1e week was de discipline bij de kinderen en trainers. Met de corona-button van Zeerobben op werd er dan ook volop getraind en de corona-medewerkers van dienst hadden niet veel te doen.

Voorjaarsactie

Ook werd al eerder aangegeven dat zoveel mogelijk kinderen weer moeten gaan sporten. Dus niet alleen de leden van een voetbalclub. De gemeente Harlingen heeft hierin het initiatief genomen. Alleen eigen leden mogen weer sporten bij hun club. De harlinger jeugd, die geen lid is van een sportvereniging of  lid is van een sportvereniging die geen activiteiten organiseert en toch wil gaan sporten kan zich aanmelden bij jongerenwerk/buurtsportcoaches bij Jorine van Dijk, telefoonnummer 06-46824966. Zij hebben voor een aantal dagen per week  hiervoor reeds activiteiten ingepland. Voor kinderen die lid willen worden van Zeerobben komt de club met een speciale voorjaarsactie. Lijkt het jongens en meisjes leuk om te gaan voetballen bij Zeerobben dan kunnen zij zich aanmelden. Zij kunnen dan tot aan het eind van het huidige seizoen gratis meetrainen.

Bovendien kan een nieuw lid dan ook alvast ingedeeld worden bij zijn/haar team voor het seizoen 2020-2021.

Voor opgave of overige info:

Waddenrobkes (4 t/m 6 jaar):

Trainen woensdagmiddag van 17.00 tot 18.00 uur

Wietse de Wit 06-27832598

Overig teams:

Frans Bode 06-21952413

Of stuur een mailtje naar leden@zeerobben.nl

Hygiene

Omdat het drukker kan worden op de velden en om verslapping van de regels te voorkomen heeft de vereniging de “Zeerobben-hygiene-zuil aangeschaft. Deze is geplaatst aan het begin van het complex zodat een ieder (groot en klein) zijn/haar handen kan wassen voor aanvang en na afloop van de training.

Familieweekend

De vereniging had de deur nog op een heel klein kiertje staan, maar het zal duidelijk zijn dat het jaarlijkse familiefeestje niet doorgaat. Jammer, maar misschien bedenkt de vereniging nog wel iets leuks als straks weer een nieuw seizoen wordt opgestart.

Overig

Verder zijn er zaken besproken over de start van het seizoen 2020/2021, sluiting van het complex, testen op het Covid-19 virus, teamindelingen en inlevering van kleding. Ook is er contact via een nieuwbrief met leden van de businessclub geweest.

Op deze manier hoopt de vereniging het seizoen niet als een nachtkaars te laten uitgaan. Door toch nog door te trainen blijft het clubgevoel meer bestaan. Na sluiting van het complex op 20 juni a.s. zal de “voetbalvakantie” van start gaan. Op zaterdag 8 augustus gaat dan het hek weer open en mag er gestart worden met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. Hoe dat seizoen eruit zal gaan zien weet nog niemand. Voorbereidingen gaan in ieder geval gewoon van start. Zowel voor als achter de schermen.