Meerderheid Friezen betrokken bij overstap schone energie


Friese inwoners willen betrokken zijn bij de overstap naar schone energie in Fryslân.
Meer dan 90% van de mensen vulden dit in op de vragenlijst kiesvoorjelte.nl. In totaal
gaven 3061 mensen aan hoe zij betrokken willen zijn bij de energietransitie en wat ze
erover weten. Friese overheden gebruiken de resultaten om inwoners te betrekken bij
het maken van de Regionale Energie Strategie (RES). Hierin staat o.a. hoe Fryslân
elektriciteit wil opwekken uit wind- en zonne-energie.

De resultaten

Driekwart van de ondervraagden is het eens of helemaal eens met de stelling ‘ik maak mij
zorgen over de klimaatverandering’. Een meerderheid (65%) van de respondenten zegt te
weten wat de energietransitie inhoudt. 27% is min of meer op de hoogte. Daarnaast geeft
61% van de ondervraagden aan zich verantwoordelijk of heel verantwoordelijk te voelen voor
de energietransitie. Het leveren van een bijdrage aan de opwarming van de aarde is voor de
deelnemers een belangrijke reden om energie te besparen. Als belangrijkste reden wordt het
verlagen van de energierekening genoemd. Toename van het wooncomfort, de
waardestijging van het huis en de mogelijkheid voor het subsidie spelen ook een rol.

Vanaf het begin

De meeste ondervraagden willen vanaf het begin van het proces betrokken zijn; als er nog
geen plan is of zodra er een voorstel op tafel ligt. Hierop willen ze dan graag inhoudelijk
reageren. Op de vraag ‘Hoe wil je betrokken worden?’ ligt de voorkeur bij een vragenlijst of
andere digitale mogelijkheden, zoals een app of online platform. Ook worden bijeenkomsten
gewaardeerd om met elkaar in gesprek te gaan. Het grootste deel van de ondervraagden wil
geïnformeerd en geraadpleegd worden. Een kleiner deel wil meedenken, meedoen of
meebeslissen. De vragenlijst was in te vullen van 16 april tot en met 3 mei.

Vervolg eind 2020

In het laatste kwartaal van 2020 kunnen inwoners weer meedenken en -praten over het
elektriciteitsvraagstuk in Fryslân. Friese overheden stellen de komende maanden een
participatieplan op. De resultaten van de Jelte-vragenlijst zijn daarbij een belangrijke
bouwsteen.

RES

Voor de overgang naar meer schone energie en minder CO₂-uitstoot is het belangrijk om
samen te werken over gemeentegrenzen heen. Daarom is Nederland ingedeeld in dertig
energieregio’s. Fryslân is daar één van. In Fryslân werken de Provincie Fryslân, de achttien
Friese gemeenten, Wetterskip Fryslân en netbeheerder Liander samen aan de
energietransitie. Hun afspraken leggen ze vast in een Regionale Energiestrategie (RES). De
RES wordt 1 juli 2021 ingeleverd.

Klik: Rapport resultaten RES