Harlingen neemt tijd voor landmark


Het college van burgemeester en wethouders van Harlingen heeft besloten om voor het ontwerp van The Drop geen medewerking te verlenen aan het verzoek om een voorgestelde landmark op de Zuiderpier in Harlingen te plaatsen. De landmark, door de initiatiefnemer The Drop genoemd, zou een hoogte moeten krijgen van bijna 60 meter en onder meer plaats bieden aan een uitkijkplatform en horeca.

Er zijn meerdere overwegingen, die tot dit besluit van het college hebben geleid. Het college wil wel de mogelijkheid openhouden een landmark te ontwikkelen, die voldoet aan een goede ruimtelijke ordening met een specifiek verbindend karakter met Harlingen.