1 juli | Gemeenteraad Harlingen vergadert


Op woensdag 1 juli start de fysieke raadsvergadering om 19.30 uur. De ruimte in het stadhuis is beperkt en daarom wijkt de raad uit naar de RSG Simon Vestdijk in Harlingen. Inwoners die willen inspreken kunnen zich aanmelden via griffie@harlingen.nl. Het algemene publiek is nog niet fysiek welkom. De pers mag wel aanwezig zijn. 

De raadsvergadering is live te volgen via Omroep RSH via ether:106.2 Mhz of kabel Ziggo 104.1 Mhz. Daarnaast kunt u via de website van Omroep RSH en de website van de gemeente Harlingen live meeluisteren.

Agenda 1 juli

 1. Ontwerpbegroting 2021 & jaarrekening 2019 Dienst SoZaWe
 2. Begroting FUMO 2021
 3. Plan van (nieuwe) basisscholen 
 4. Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs in Harlingen
 5. Jaarstukken 2019 gemeente Harlingen
 6. Aanstelling HZG-accountants voor accountantsdiensten
 7. Vaststellen controleprotocol accountant
 8. Vaststellen ontwerp bestemmingsplan Harlingen – Nieuw Trebol
 9. Fries Blauw en loods 5
 10. Grondaankopen eiland gerelateerd parkeren 
 11. Afwikkeling Westergo CV/BV fase 2