Sportieve buitenschoolse opvang bij BSO FantiFit


Op 17 augustus a.s. opent Sport BSO FantiFit haar ‘deuren’ op het sportpark bij de Harlinger Mixed Hockey Club voor het verzorgen van uitdagende, sportieve buitenschoolse opvang. Ieder kind van 4-13 jaar in Harlingen e.o. is welkom! FantiFit staat voor: fantasie, bewegen, gezond en bovenal een fantastische tijd.

Bij Sport BSO FantiFit worden kinderen na schooltijd opgevangen in een sportieve omgeving waar zij lekker in beweging zijn, gezond eten en drinken en ontdekken welke sport(en) ze leuk vinden. Bij de BSO maken de kinderen een groei door in zelfvertrouwen, een ontwikkeling die telt voor het leven!

Sport BSO FantiFit is er voor ieder kind in Harlingen en omgeving. Locatiecoördinator Patrick vertelt: “We willen samenwerken met de basisscholen in Harlingen en in de omliggende dorpen. Kinderen worden door ons opgehaald zodra hun school uitgaat en beleven bij ons een ontspannen middag met sport en spel. De locatie is uniek, wij maken gebruik van de kantine van de hockeyclub en de naastgelegen sportvelden. We gaan niet alleen hockeyen, alle sporten komen aan bod. Deze BSO is hiermee bij uitstek dé plek waar kinderen kennismaken met een compleet sportaanbod. Ons uitgangspunt is daarbij dat ieder kind een plezierige dag beleeft. Actieve deelname wordt gestimuleerd maar is niet verplicht”.

De organisatie achter de BSO FantiFit is kinderopvang Eigen&Wijzer, met opvanglocaties in het midden en noorden van het land. Toen Eigen&Wijzer en de hockeyclub met het idee van een Sport BSO bij de gemeente Harlingen aanklopten, reageerde deze direct enthousiast. Niet alleen omdat Harlingen nog niet beschikt over een dergelijke buitenschoolse opvang, maar ook vanwege het maatschappelijke karakter. Een sport BSO zorgt ervoor dat kinderen zich ontwikkelen op motorisch, sociaal en op cognitief vlak. Dit sluit aan bij de sportieve ambities van gemeente. 

De BSO biedt meer dan sporten alleen. We hebben aandacht voor een gezonde leefstijl, we organiseren uiteenlopende workshops (cultuur, creatief, natuur en techniek) en we werken met kinderparticipatie en eigenaarschap. Kinderen worden zo uitgedaagd om mee te denken over de activiteiten bij de BSO. Onze sportieve professionals begeleiden hen hierbij. Wij gaan uit van het competente kind; ieder kind heeft een talent dat hier aandacht krijgt en ontwikkeld wordt. 

Kijk voor meer informatie op www.eigen-en-wijzer.nl/bsofantifit-harlingen of neem contact met ons op voor een kennismaking via 035-5826035.