Succesvol zomerprogramma krijgt een vervolg

Kinderen en jongeren worden digitaal vaardig (er) in de Bibliotheek

Bibliotheken Noord Fryslân heeft een ambitie: kinderen en jongeren uit de regio digitaal vaardig(er) maken. In 10  vestigingen vinden dit najaar activiteiten plaats gericht op kennismaken met de nieuwste ontwikkelingen in de digitale en technologische wereld.

Het najaar-initiatief is een vervolg op het succesvolle zomerprogramma van de Bibliotheek waaraan 270 kinderen en jongeren hebben deelgenomen. 10 jongeren uit de omgeving gingen deze zomer aan de slag bij de Bibliotheek om een steentje bij te dragen bij de realisatie van de ambitieuze plannen van de organisatie.

21-eeuwse vaardigheden


Robots programmeren, 3D-printen en Vinyl-snijden. Het zijn slechts een paar activiteiten die plaatsvinden in de Bibliotheek. ‘De kinderen zijn creatief aan het spelen, maar lossen onderwijl een probleem op. En dus werken ze aan de 21e eeuwse vaardigheden zonder dat ze het eigenlijk door hebben,’ vertelt consulent digitale geletterdheid Marike Wiggers. De activiteiten worden gegeven door geschoolde medewerkers van de Bibliotheek en jongeren uit de regio. ‘We hebben afgelopen voorjaar studenten en scholieren geworven met veel digitale kennis in huis. Digitale toppers noemen we ze. Zij vonden het ontzettend leuk om tijdens hun zomervakantie workshops te geven aan kinderen en wij hebben heel veel van hen geleerd. Ook dit najaar zetten we ze – waar het past binnen hun school- en studieleven – in voor ons activiteitenprogramma,’ aldus Wiggers.    

Kennis delen en samenwerken

Samenwerking is van essentieel belang om de ambities van de Bibliotheek te realiseren. Niet alleen met jongeren uit de omgeving, maar ook met scholen en het bedrijfsleven. Zo werkt de Bibliotheek samen met Kennislab Noordoost Friesland in het programma Bouwen aan Ambitie en wordt in het najaar met welzijnsorganisatie Kearn een project gestart gericht op mediawijsheid voor basisscholen in Achtkarspelen. ‘Wij zijn ervan overtuigd dat deze benadering zorgt voor een bredere basis aan vaardige mensen die op hun beurt weer anderen helpen om vaardig te worden. Kennis delen en samenwerken, daar draai het allemaal om, ’ aldus projectleider Doetie de Jager.

Benieuwd naar het activiteitenprogramma van de Bibliotheek? Neem een kijkje op www.ontdekdebieb.nl