Vacaturetekst nieuwe burgemeester gemeente Harlingen bekend


Maandag 19 oktober heeft gemeente Harlingen een bijzondere raadsvergadering. De Commissaris van de Koning is ook aanwezig bij deze vergadering. In de vergadering wordt de profielschets voor de nieuwe burgemeester besproken en vastgesteld. De profielschets is eigenlijk de vacaturetekst voor de functie van burgemeester. 

Vertrouwenscommissie

De gemeenteraad moet op basis van de Gemeentewet de profielschets vaststellen. Met die vaststelling start de procedure om te komen tot een aanbeveling van een nieuwe burgemeester. De profielschets is opgesteld door de Vertrouwenscommissie. Deze commissie bestaat uit de fractievoorzitters van de gemeenteraad.

Onderzoek naar eisen en wensen

In september konden inwoners van gemeente Harlingen en andere belangstellenden hun eisen en wensen voor de nieuwe burgemeester doorgeven. Dit kon via een online onderzoek, waar meer dan 150 personen aan hebben meegedaan. Edwin Helvrich, voorzitter van de Vertrouwenscommissie: ‘We zijn erg blij met de inbreng. We hebben de resultaten van het onderzoek verwerkt in de profielschets.’ 

Sollicitatie procedure

Kandidaten voor de functie van burgemeester van gemeente Harlingen sturen hun sollicitatiebrief naar de Commissaris van de Koning. De sollicitatiegesprekken worden door de Vertrouwenscommissie gevoerd. Edwin Helvrich: ‘Er zijn bij het onderzoek ook goede vragen voor het sollicitatiegesprek bedacht die we kunnen gebruiken. Namens de Vertrouwenscommissie wil ik iedereen die een bijdrage heeft geleverd daarvoor hartelijk bedanken.’ De procedure is er op gericht om in mei 2021 de nieuwe burgemeester, in een openbare raadsvergadering, te laten beëdigen door de Commissaris van de Koning, de heer Brok.

Lange doorlooptijd

In juli 2020 heeft burgemeester Roel Sluiter aangegeven dat hij per mei 2021 zijn ambt als burgemeester van gemeente Harlingen zal neerleggen. De doorlooptijd om te komen tot een beëdigd burgemeester neemt veel tijd, daarom is de gemeenteraad nu al gestart met haar zoektocht naar een nieuwe burgemeester.