Open brief: Geen kansen in Harlingen


Vandaag schreef de Volkskrant een artikel over kansen(on)gelijkheid en kopte: “Bepaalt waar je bent geboren echt je kansen in het leven?”. Wie het artikel gelezen heeft, heeft de verrassende tabel ook gezien. Harlingen is de kansarmste gemeente in Nederland. Dan staat men toch liever op de zesde plaats in het lijstje “meest romantische plekken ter wereld” zoals in 2015.

Ik ben geschrokken van dit artikel. Ik wist dat er een grote groep mensen in Harlingen onder het absoluut minimum leefde, maar dat het zó erg was had ik niet kunnen bedenken. Ik bid graag voor deze mensen, maar zij weten net zo goed als ik dat gebed in dit geval niet genoeg zal zijn. Voor twee zaken wil ik echter wel uw gebed vragen of, als u niet gelooft in de kracht van het gebed, in ieder geval uw hoop en uw steun. Ten eerste lijden veel mensen (zowel ondernemers als werknemers) onder de maatregelen van het coronavirus. Het is belangrijk dat het kabinet en de veiligheidsregio’s de juiste balans vinden tussen de medische noodzaak om het virus terug te dringen enerzijds en de sociaaleconomische gevolgen te beperken anderzijds. Ten tweede heeft het politieke beleid in Harlingen de afgelopen decennia nog niet geleid tot meer welvaart. De gemeentelijke kas is goed gevuld, maar veel inwoners hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Ik bid en hoop dan ook dat alle politieke partijen in Harlingen, zowel in de coalitie als in de oppositie, de handen ineen willen slaan om armoede uit onze stad te verbannen.

Broeders en zusters in de raad, stap over uw politieke ego’s heen. De strijd tegen armoede overstijgt uzelf en uw partij. Het overstijgt zelfs de politiek in zijn algemeenheid. Maar de politiek, uw partij en u zullen toch het voortouw moeten nemen in deze strijd.

Klaas Gerard Jumelet