Informatiepunt Digitale Overheid in Bibliotheken Noord Fryslân

Vanaf 26 oktober hebben alle vestigingen van Bibliotheken Noord Fryslân een Informatiepunt Digitale Overheid. Mensen kunnen bij deze informatiepunten terecht met vragen over de overheid, zoals huurtoeslag, AOW, werk, uitkering, belastingen, rijbewijs, zorg en toeslagen. Vanaf januari heeft elke Nederlandse bibliotheek een informatiepunt.

Het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) is een nieuwe dienstverlening voor niet-digitaalvaardige burgers. Het IDO is een samenwerking van de Bibliotheken en twaalf publieke dienstverleners, waaronder de Belastingdienst, CAK, CBR, CIZ, CJIB, DUO, SVB en UWV. De medewerkers van het informatiepunt helpen zoeken naar de juiste informatie. Bij persoonsgebonden vragen wordt doorverwezen naar lokale partners, zoals sociaal raadslieden, welzijnsinstellingen, Humanitas, vak- en ouderenbonden en zorgkantoren. De bibliotheekmedewerkers vullen niet zelf de formulieren in.

Informatiepunt Digitale Overheid


De overheid heeft behoefte aan een goed netwerk van informatiepunten, omdat ruim 4 miljoen Nederlanders moeilijk of niet kunnen omgaan met de digitale overheid. Het gaat dan om de (digitale) Berichtenbox van MijnOverheid.nl, en zaken zoals huur- en zorgtoeslag, kindgebonden budget, belasting, studiefinanciering, rijbewijs, (verkeers)boetes, pensioen en uitkering. De overheid vond in de bibliotheek een goede, openbaar toegankelijke partner met vestigingen in het hele land.

Nieuw ING servicepunt in Bibliotheek Harlingen

Daarnaast gaat de Bibliotheek samenwerken met de ING. Met het sluiten van het ING-kantoor in Harlingen, blijven er voor de niet-digitaalvaardige bewoners van Harlingen en omgeving weinig mogelijkheden over om antwoord te krijgen op hun bankvragen. En daarom opent ING in Bibliotheek Harlingen een nieuw servicepunt. De bibliotheekmedewerkers hebben voor zowel het IDO als de ING trainingen gevolgd en kunnen veelvoorkomende vragen beantwoorden. Het servicepunt in de bibliotheek is niet voorzien van een geldautomaat.

‘Met de opening van het ING servicepunt kan de bibliotheek een belangrijke dienstverlening voor de inwoners behouden en bovendien doorverwijzen naar de andere cursussen die de bibliotheek geeft op digitaal gebied zoals werken met je DigiD. En uiteraard naar heel veel mooie boeken!’ aldus Paulien Schreuder, directeur Bibliotheken Noord Fryslân.