ING servicepunt in bibliotheek Harlingen

Deze week opent Bibliotheken Noord Fryslân een ING servicepunt in de bibliotheek van Harlingen. ING heeft in die stad het kantoor gesloten en door deze samenwerking blijft de voorziening voorlopig wel in stand. De samenwerking tussen ING en de bibliotheek ligt voor de hand omdat de bibliotheek inwoners die niet digitaalvaardig zijn ondersteunt en deze grote en groeiende doelgroep niet volledig bereikt.

De bibliotheek ondersteunt deze inwoners niet alleen op het gebied van bankzaken, want Bibliotheken Noord Fryslân heeft veel meer in huis om mensen digitaalvaardiger te maken. De bibliotheekmedewerkers, die straks ook het ING servicepunt bemensen, kunnen deze klanten ook attenderen op bijvoorbeeld computercursussen, het inloopspreekuur, omgaan met e-overheid en nog veel meer.

Het is natuurlijk wel bijzonder dat de medewerkers van de bibliotheek na en cursus ook de medewerkers van de ING servicebalie worden. Maar het is voor de bibliotheek niet geheel nieuw. Op Ameland zijn de bibliotheekmedewerkers al jaren ook medewerkers van VVV Ameland en ING. In Dokkum en in Harlingen is het wel nieuw, en natuurlijk ook even wennen, zeker voor de medewerkers die er een heel nieuw takenpakket bij krijgen.

Van de ING krijgt de bibliotheek een financiële vergoeding, die vervolgens weer ten goede komt aan de dienstverlening van de bibliotheek. Zo ontstaat een maatschappelijke win-winsituatie. Omdat de bibliotheek onafhankelijk wil blijven, heeft de organisatie ook de Rabobank benaderd, daarmee worden momenteel gesprekken gevoerd.

De belangrijkste doelstelling van samenwerken met de banken is de toegankelijkheid van voorzieningen op het platteland zoveel mogelijk in stand te houden en inwoners die minder digitaalvaardig zijn te ondersteunen bij hun bankzaken en zo mogelijk digitaalvaardiger te maken. Een belangrijke taak van de bibliotheek.

De samenwerking met ING sluit ook mooi aan op het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO), vanaf 1 januari in alle Nederlandse bibliotheken. Mensen kunnen bij deze informatiepunten terecht met vragen over de overheid, zoals huurtoeslag, AOW, werk, uitkering, belastingen, rijbewijs, zorg en toeslagen. Het IDO is een samenwerking van de Bibliotheken en twaalf publieke dienstverleners, waaronder de Belastingdienst, CAK, CBR, CIZ, CJIB, DUO, SVB en UWV.