Bouwbord Spoorstraat geplaatst

Er wordt al een aantal weken gewerkt aan de herinrichting van de Spoorstraat. Bomen zijn inmiddels gekapt en er wordt nu een nieuw regenwaterriool aangelegd. Bij de graafwerkzaamheden is een archeoloog aanwezig, omdat hier vroeger de stadwallen lagen. In het nieuwe jaar wordt straks gestart met het aanleggen van vrijliggende fietspaden aan beide zijden van de weg. Alleen op de brug lukt dit niet, vanwege de beperkte ruimte.

Stijl Stationsstraat ook in Spoorstraat

Ook komt er een muurtje tussen de spoorstraat en het parkeerterrein van de Jumbo. Zo wordt er gelijk een mooi zitelement gecreëerd. Hiermee wordt de stijl van de Stationsstraat doorgetrokken naar de Spoorstraat. Halverwege 2021 moeten alle werkzaamheden aan de Spoorstraat klaar zijn. De werkzaamheden worden ook mogelijk gemaakt door bijdragen van de provincie Fryslân en het Rijk. Uit de Regeling Stimulering Verkeersveiligheidsmaatregelen is ongeveer 145.000 euro beschikbaar voor het project Spoorstraat.