Kerstengelen Kabas verwarmen de inwoners van wooncentrum Theresia

In de maand van december hebben de 253 kinderen van de Kabas met veel liefde als ‘Kerstengel’ gewerkt aan hun knutsels voor de bewoners van Theresia. In de eerste week van de advent maakten de kinderen van de middenbouw een mooie kaart. In de tweede week knutselden de kinderen van de bovenbouw in een knutselcircuit kerstkaarten, kerststerren en zeepjes. En in de derde week waren de kleuters aan de beurt. Zij maakten vredesduifjes.

De Kabas maakt ieder jaar kerstkaarten voor de mensen in Theresia. Om dit jaar dit als Kerstengel te doen, gaf een bijzonder tintje aan dit gebaar. De school heeft aangegeven het belangrijk te vinden dat kinderen leren te zorgen voor de wereld om hen heen en maatschappelijk betrokken te zijn. Het Kerstengelproject van Present Noordwest Friesland was daarvoor heel geschikt. Zo is de brug gemaakt tussen de kinderen van de Kabas en de inwoners van Theresia. Dit gebaar was duidelijk hartverwarmend voor de voor inwoners van Theresia. De school kreeg lieve mailtjes, kaarten en telefoontjes terug. Dat was heel bijzonder! “Het is jammer dat we, door corona, op afstand moeten blijven en we hopen dat we in een ander jaar, met wat minder afstand, samen kerstfeest kunnen vieren, aldus Marion Tiel Groenestege, CPO basisschool De Kabas. Maatschappelijk betrokkenheid is belangrijk, juist nu. Stichting Present Noordwest Friesland heeft als visie: Een beweging op gang brengen in Noordwest Friesland, waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. Als makelaar in sociale betrokkenheid brengen we groepen vrijwilligers in beweging. Wilt u/willen jullie ook op deze manier maatschappelijk betrokken zijn? Of gewoon “present” zijn voor de kwetsbare doelgroepen in de samenleving? Heb je of ken je iemand met een hulpvraag? Kijk dan op https://stichtingpresent.nl/noordwestfriesland