Coronasteun voor Bruine Vloot, terrashouders en sportverenigingen

Het college van Burgemeester & Wethouders ziet hoe moeilijk deze partijen het hebben door corona en de beperkende maatregelen. Binnen de gemeentelijke mogelijkheden draagt het college graag een steentje bij aan het verbeteren van hun situatie. Wij stellen de gemeenteraad voor 2021 daarom de volgende maatregelen voor:

  • Ook in 2021 geen haven- en kadegelden voor de bruine vloot;
  • € 10.000 voor een onderzoek naar een fonds voor het varend erfgoed;
  • Geen precario heffen voor terrassen;
  • Ook in 2021 sportverenigingen de huur kwijtschelden voor de periode dat een de accommodatie niet in gebruik is geweest. 

Daarnaast blijft ook de mogelijkheid bestaan om vanuit de gemeente maatwerk te leveren op het moment dat u bijvoorbeeld een aanslag niet kan betalen, of wanneer u de huur van een gemeentelocatie niet op kan brengen.