Harlinger kandidaat ledenparlement FNV


Sinds 15 mei 2013 heeft de FNV een nieuwe organisatiestructuur met een ledenparlement, een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur. Het ledenparlement is het hoogste orgaan van de FNV en bestaat uit 105 leden. Ze bepaalt de lange-termijnkoers van de FNV;  beslist over voorstellen van het bestuur;  en benoemt en controleert het bestuur. Elke sector (totaal 29 sectoren) heeft zijn eigen vertegenwoordiger in het ledenparlement. Voor de sector senioren is de Harlinger Joop van der Heide (69) kandidaat.

De verkiezingen zijn in februari 2021 omdat het nieuwe parlement op 1 maart aan treedt. De FNV is een vereniging met meerdere sectoren en dertien aangesloten zelfstandige bonden, met in totaal bijna 1 miljoen leden. Hiermee is de FNV de grootste Nederlandse vakcentrale. Bij elkaar zijn circa 1,7 miljoen personen in Nederland lid van een vakbond. Elke FNV-bond beweegt zich op een specifiek terrein, bijvoorbeeld industrie, detailhandel, bouw of onderwijs. Voor de bonden is de collectieve arbeidsovereenkomst, de cao, een instrument om de belangen van de leden te waarborgen. Ruim twee miljoen werknemers vallen onder een door de FNV afgesloten cao. De bonden verlenen tevens individuele rechtshulpverlening bij problemen met werk of inkomen.

Tijd voor verandering


In zijn flyer geeft Joop van der Heide aan: “ik wil voluit inspraak gebruiken en mee werken aan de koers die de FNV in de komende tijd gaat varen met als instrumenten de speerpunten, de macht van het getal, (dus leden werving) goede CAO’s en de realisatie van belangrijke zaken waar de samenleving en de FNV leden behoefte aan hebben. Zoals bijvoorbeeld werk, een waardevast pensioen en aandacht voor de zzp’er. Grondslag en uitgangspunt van mij is: Economie in dienst van mens dier en natuur! Niet: Mens dier en natuur in dienst van de economie.  De Harlinger neemt als bagage mee: een breed spectrum in het werkzame leven, van vrachtauto  cq. buschauffeur tot journalist, Raad en Statenlid, voorzitter van de knv EHBO Harlingen, cmv Hosanna, stadsgids en tot 2021 secretaris Centraal Comité. Hij is jarenlang lid geweest van de vakbond van Nederlandse Vereniging van Journalisten, de NVJ en daarnaast van de vakbond Transport van de FNV. Met ‘tijd voor verandering bedoelt de kandidaat om de stelling: Mens, dier en natuur in dienst van de economie om te buigen in:  Economie in dienst van mens, dier en natuur’.