Locatie Vlietstra verkocht aan ontwikkelaar

Op de valreep van 2020 is het terrein van het voormalige schoonmaakbedrijf Vlietstra verkocht aan de Akkerman Investgroup uit Franeker. Op de locatie aan de Harlingerweg, met de markante schoorsteen, is een lange tijd sprake geweest van de ontwikkeling van een Aldi supermarkt. In september 2019 oordeelde de Raad van State echter dat de Gemeente in haar recht staat om deze plannen niet toe te staan.

De ontwikkelaar Akkerman Investgroup welke ook bekend is van de ontwikkeling van wonen en werken industrieterreinen in Dronrijp en Menaldum heeft recent de locatie aangekocht. “Met het aanschaffen van deze locatie hebben we een markante plek aan de rand van de stad aangekocht. Ons doel hiermee is om een hoogwaardige herontwikkeling op een zichtbepalende toegangsweg richting de stad verzekeren”. Aldus mevr. Van Seijen namens de ontwikkelaar.

In het voorjaar van 2021 zal de ontwikkelaar in overleg met omwonenden en gemeente haar plannen verder vormgeven. Op de vraag wat er gaat gebeuren met de schoorsteen op het terrein kan van Seijen geen antwoord geven. Echter “een ontwikkeling met een duurzaam karakter en een knipoog naar het historisch perspectief zijn onze uitgangspunten.” Zo draagt het plan de werktitel “Nij Fristho” als verwijzing naar de voormalige Fristho Meubelfabriek.


Over de Akkerman Investgroup

De Akkerman Investgroup is een jonge investeringsmaatschappij welke naast een portefeuille met ondernemingen in de ICT en mobiliteit eveneens actief is als projectontwikkelaar. Naast het ontwikkelen van wonen en werken locaties in Menaldum en Dronrijp beschikt de Akkerman Investgroup over een selectie vastgoed en ontwikkelingslocaties. De ontwikkeling van hoogwaardig en duurzaam vastgoed staat hierin centraal. Het werkgebied van de Akkerman Investgroup is met name Noord-West Friesland.