Nieuwsbrief Eilandparkeren januari 2021

De gemeente neemt de exploitatie van parkeerterreinen P1, P2 en P3 over van de huidige exploitanten/eigenaren. Momenteel zijn we bezig met de tijdelijke inrichting. De definitieve inrichting willen we graag samen met de omwonenden en belangstellende bepalen. 

De gemeente neemt de exploitatie van parkeerterreinen P1, P2 en P3 over van de huidige exploitanten/eigenaren. Momenteel zijn we bezig met de tijdelijke inrichting. De definitieve inrichting willen we graag samen met de omwonenden en belangstellende bepalen. 

Werkzaamheden Skieppedykje

In januari 2021 gaan de terreinen over naar de gemeente. Voor die tijd gaan we een aantal werkzaamheden alvast oppakken. Dit zijn: 


  1. Opmeten van de huidige situatie op het Skieppedykje;
  2. Nemen van asfalt monsters op de Haulewei, het Skieppedykje en de parkeerplaats. Dit is om na te gaan of het asfalt teerhoudend is. Dit is grotendeels al uitgevoerd;
  3. Realisatie busbaan Skieppedykje. Voor eind dit jaar wordt asfalt aangebracht om het Skieppedykje recht te maken;
  4. Nemen verkeersbesluit voor realisatie van de bushaltes aan het Skieppedykje. Publicatie van dit besluit volgt binnen een paar weken.

Maatregelen Harlingerstraatweg

De Witte Kas wordt vanaf 1 januari 2021, of eerder als het terrein is overgedragen, ingericht als parkeerterrein. Hiervoor wordt het terrein voorzien van belijning, routes en nieuwe parkeerapparatuur. Het is de bedoeling dat het terrein vanaf 1 april 2021 gereed is voor gebruik. Om overlast voor de omgeving te beperken zijn een aantal aanvullende maatregelen gewenst.

Medio januari gaan we aan de slag met:

  • Opruimen van de huidige halte elementen (betonnen elementen om een verhoging te realiseren) aan de Harlingerstraatweg;
  • Realiseren van de nieuwe bushalte en busbaan aan het Skieppedykje. Hiervoor worden de betonnen halte elementen aan de Harlingerstraatweg hergebruikt.

Voor bovenstaande werkzaamheden hebben we toestemming van Wetterskip Fryslân nodig. Dit kan mogelijk vertraging opleveren in de planning. Ook wanneer er vorst in de grond zit, kunnen de werkzaamheden niet worden uitgevoerd vanwege nazakken van de grond.

Verder worden de volgende maatregelen voorgesteld:

  • Komend vanaf het parkeerterrein, komt een bord met “verplichte rijroute rechtsaf” (net als bij Kimswerda). Hier is een verkeersbesluit voor nodig welke binnenkort genomen zal worden;
  • De uitrit wordt voorzien van een verhoging in de weg, zodat auto’s gedwongen worden rechtsaf te slaan;
  • Vooralsnog moeten bussen aan het einde van het Skieppedykje draaien, ergens tussen het huidige P1 en terrein Witte Kas;
  • In overleg met de omwonenden willen we een drietal verkeersremmende maatregelen treffen op de Harlingerstraatweg. Twee nabij de bestaande woningen en één op de kruising met de Haulewei (kruispuntplateau).

Informatieavond bewoners 10 december 2020

Donderdag 10 december hebbenwe een informatieavond voor omwonenden en belangstellenden georganiseerd. Deze bijeenkomst stond in het teken van de tijdelijke maatregelen rondom het lang parkeerterrein en haar toekomstige inrichting. Onderaan deze pagina kunt u de powerpoint presentatie downloaden.

Presentatie lang parkeren 10 december 2020