Toeristisch Platform Vlieland start 2021 met een nieuwe voorzitter

Harrie van Barneveld heeft zijn taken overgedragen aan de nieuwe onafhankelijk voorzitter van het Toeristische Platform Vlieland. Met veel drive en inzet heeft Van Barneveld het afgelopen jaar de functie van interim voorzitter ingevuld. Nu mag Klaas G. van den Berg het roer overnemen.

Foto: Wikipedia

Klaas G. van den Berg, afkomstig uit het Friese watersportdorp Grou, heeft veel werkervaring op het gebied van ondernemerschap, recreatie en toerisme. Zo was hij aan het begin van zijn loopbaan werkzaam bij provincie Fryslân op de beleidsterreinen Ruimtelijk Ordening en Economische Zaken. Aansluitend was hij als Senior Beleidsadviseur Regionale Economie actief bij de Kamer van Koophandel Noord Nederland. Hier heeft hij zich vooral ingezet voor het bevorderen van de belangen van ondernemers.

“In die tijd hield ik mij bezig met beleidsadvies en het opzetten en uitvoeren van initiatieven en projecten op het gebied van het vestigingsklimaat voor bedrijven in Noord-Nederland, waaronder het Regionaal Economisch Beleid, Detailhandel en Recreatie en Toerisme”, vertelt Klaas. “Zo was ik in 2013 betrokken bij de oprichting van Fryslân Marketing en ben ik acht jaar voorzitter geweest van de Adviesraad Fryslân Marketing. Toen is ook de basis gelegd voor mijn interesse voor- en betrokkenheid bij de sector Recreatie en Toerisme in Friesland”. Sinds 2014 is Van den Berg zelf ondernemer. Met zijn bedrijf, Mei Klaas, adviseert en ondersteunt hij initiatieven en projecten, waarbij ondernemers, onderwijs en overheid samenwerken.


Inmiddels is Van den Berg gestart met zijn werkzaamheden voor Toeristisch Platform Vlieland. “Ik hoop met mijn kennis en ervaring een nuttige bijdrage te kunnen leveren aan het TPV. Ik kijk uit naar een mooie samenwerking”, motiveert Klaas. In het komende jaar hoopt hij veel mensen te mogen ontmoeten.