Voorleeswedstrijd dit jaar online

Op woensdag 3 februari organiseert Bibliotheken Noord Fryslân de regionale ronde van de Nationale Voorleeswedstrijd in Bibliotheek Franeker. Kandidaten van 18 basisscholen uit de regio Noordwest-Fryslân nemen het tegen elkaar op voor een plekje in de provinciale ronde. Dit keer niet met zijn allen fysiek in een mooie theaterzaal, maar online met een vooraf opgenomen voorleesfilmpje.

Strijd om provinciale plek

De deelnemers zijn tijdens de voorleeswedstrijd op hun eigen school voorleeskampioen geworden en strijden op 3 februari vanaf 13.00 uur voor een plekje in de provinciale ronde. Het gaat om kandidaten van 18 basisscholen uit Harlingen, Midlum, Franeker, Tzum, Achlum, Oosterbierum, Sexbierum, Dronryp, Menaldum, Berlikum en St.-Annaparochie. De leerlingen lezen een door henzelf gekozen fragment voor uit een kinderboek. Dit hebben ze van tevoren al opgenomen en ingestuurd.

Voorleesfilmpjes


De presentatie van de voorleeswedstrijd is in handen van Sietske Hannema en Miny Verheij, leesconsulenten bij Bibliotheken Noord Fryslân. Zij laten in Bibliotheek Franeker de 18 ingestuurde voorleesfilmpjes aan de jury zien. Deze bestaat uit dichter en schrijver Arjan Hut, directeur van Museum Martena Manon Borst en dichter, schrijver en tekenaar Kate Schlingemann. De jury let bij het bekijken van de filmpjes op de keuze van het boekfragment, de introductie van de kinderen en hun boek, tempo, stemgebruik en intonatie, mimiek en het overbrengen van het verhaal.  Aan het eind van de middag wordt via de Facebook pagina van Bibliotheken Noord Fryslân de voorleeswinnaar bekend gemaakt.

Provinciale ronde

De voorleeswinnaar van 3 februari mag door naar de provinciale ronde op 13 april in Theater de Skâns in Gorredijk. Ook die ronde zal digitaal plaatsvinden. De provinciale winnaar vertegenwoordigt Fryslân in de landelijke finale op 26 mei.

De Nationale Voorleeswedstrijd

De Nationale Voorleeswedstrijd is een initiatief van Stichting Lezen in samenwerking met de openbare bibliotheken. Het is een jaarlijks terugkerende voorleeswedstrijd voor kinderen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs. Door mee te doen aan De Nationale Voorleeswedstrijd ervaren leerlingen op een speelse manier dat voorlezen leuk en waardevol is. Doel is om  kinderen enthousiast te maken voor lezen in het algemeen en kinder- en jeugdliteratuur in het bijzonder.