Aanleg Harlinger meetnet vordert

In de kelders van twee monumentale woningen in Harlingen zijn vandaag tiltmeters geplaatst, in opdracht van Frisia Zout. De meetapparatuur registreert mogelijke bodemdaling en trillingen onder het oude centrum van de Friese havenstad. De tiltmeters zijn onderdeel van een uitgebreider meetnet dat de ontwikkelingen in de bodem van Harlingen de komende decennia moet monitoren.

Frisia Zout verplaatst zijn activiteiten van het Friese vaste land naar de Waddenzee. Het bedrijf mag daar de komende drie decennia ruim 30 miljoen ton zout uit de waddenbodem omhoog halen. De zoutproducent voorspelt dat de delfstoffenwinning uiteindelijk maximaal 2 centimeter daling in de Harlinger haven zal veroorzaken. Om zeker te zijn dat geen schade zal ontstaan aan de monumentale binnenstad kwamen Frisia, gemeente, provincie en de Stichting Bescherming Historisch Harlingen in 2019 de aanleg van een meetnet overeen. De eerste meetapparatuur werd in december 2020 geplaatst. Dit voorjaar worden nog diepere peilbuizen geplaatst bij onder andere de Nieuwe Vissershaven, om eventuele daling van de pleistocene laag te signaleren.

Volgens de Pilot Harlingen, het samenwerkingsverband dat het project rond de zoutwinning coördineert, is het de bedoeling dat alle meetgegevens openbaar toegankelijk worden.