Overgewicht? Doe er wat aan!

GLI Gecombineerde Leefstijl Interventie is een term die er kort gezegd, op neer komt – op sien Harlingers: “Minder Vrete”- afvallen! Zo simpel is het natuurlijk niet maar de problemen die zich voor kunnen, doen bij ernstig overgewicht of obesitas, vragen om een gedegen aanpak. Hart en vaatziekten en Diabetes Mellitus – suikerziekte – vormen een groot risico maar ook de gevolgen van de covid virus infectie bij te zware mensen is groot.

De GLI coaches voor het Gezondheidscentrum op de Kimswerderweg. Links Jolanda Wuite, diëtiste en recht fysiotherapeut: Marjon Douma

Tekst en foto: Joop van der Heide 

Onderdeel in het gezondheidscentrum Integra aan de Harlinger Kimswerderweg is de praktijk van diëtiste Jolanda Wuite, en samen met fysiotherapeute Marjon Douma, beiden leefstijlcoaches is het project GLI Gecombineerde Leefstijl Interventie, in Harlingen gestart. Met deze leefstijlinterventie, die sinds 2019 onder voorwaarden vergoed wordt door de basisverzekering, werken volwassenen aan hun leefstijl, gezonder eten en duurzame gedragsverandering. Het doel is overgewicht te verminderen,  Een deelnemer aan het project krijgt advies en begeleiding bij: Gezonde voeding en het aanleren van gezonde eetgewoontes. Daarnaast adviezen hoe gezond te bewegen en hoe dit in te passen in de dagelijkse gang der dingen. Er wordt voorts gewerkt aan een gedragsverandering die nodig is om die gezond leefstijl aan te leren én te houden. 


Het programma wordt in tweeën geknipt: 12 maanden behandelfase en 12 maanden onderhoudsfase. Het bewegen gebeurt in de eigen woon en leefomgeving en maakt geen deel uit van het GLI project. 

Volwassenen met overgewicht of obesitas en een extra risicofactor komen in aanmerking voor een gecombineerde leefstijlinterventie die door een aantal ziektekosten verzekeraars worden vergoed. Het komt wel erg aan op discipline want volhouden is een kernwoord van het GLI project. Een keer per maand komt de deelnemer in contact met de begeleiding coaches Marjon en Joalanda. Er is bewust gekozen voor een twee jarig traject om de kans van slagen zo optimaal mogelijk te laten zijn. Vertellen de coaches. Overgewicht is een duidelijke welvaart aandoening en de kosten van behandeling van door overgewicht ontstane ’ongemakken’ zijn groot. Marjon vertelde ook dat er vier groepsbijeenkomsten zijn, zowel informatief als ook om elkaar te ontmoeten met sport, spel of een quiz. Zo sta je er niet alleen voor. Jolanda vult aan: “Corona proof natuurlijk maar het samen doen is wel belangrijk ook voor de continuïteit van de veranderde bereikte leefstijl”.De begeleiding is enthousiast en men is op de Kimswerderweg in uitstekende ‘handen’, om maar een fysiotherapeutische metafoor te gebruiken. 

Over gewicht? Doe er wat aan….! Én wel met een Gecombineerde Leefstijl Interventie GLI!: 

Info: bel 0517.431789 of mail info@integrabeweegt.nl