Gemeenteraad Harlingen wil geen lam maar leeuw zijn in Empatec-kwestie


De gemeenteraad van Harlingen is gefrustreerd over de gang van zaken rond de sociale werkvoorziening. De raad discussieerde woensdagavond over het koersdocument van het bedrijf dat omvormt naar een werk-leerbedrijf. De gemeenten die in Empatec participeren, moeten instemmen (of niet) met dit koersdocument.

Vier partijen (CDA, VVD, Hoop en ChristenUnie) hebben op dit voorstel een amendement ingediend, waarin ze vragen om meer invloed en inzicht in de businesscase van het bedrijf. Lees verder op Omrop Fryslân.