Dodenherdenking Kornwerderzand in gepaste vorm

Jaarlijks wordt op 4 mei in het Kazemattenmuseum een dodenherdenking gehouden. Géén herdenkingsplechtigheid op deze bijzondere plek, waar in mei 1940 225 Nederlandse militairen 17.000 Duitsers wisten tegen te houden, is natuurlijk ondenkbaar. Maar ook dit jaar moet dat zonder publiek.

Gelukkig kunnen nu vertegenwoordigers van onder andere gemeente, provincie, de krijgsmachtonderdelen, basisscholen wel kransen en bloemen leggen. 

Zo zijn gedeputeerde Poepjes en wethouder Wielinga aanwezig om namens provincie en gemeente een krans te leggen. Ook Koninklijke Marine, Koninklijke Landmacht en Koninklijke Luchtmacht zijn vertegenwoordigd. Leerlingen van de CBS Johan Willem Friso uit Huizum leggen bloemen bij het door de school geadopteerde monument Wonsstelling. 


Guus Boers, kleinzoon van kapitein Boers, legt bloemen bij het monument ter nagedachtenis aan zijn grootvader. Kapitein Boers was in mei 1940 commandant van de stelling Kornwerderzand. Tijdens de oorlog ging hij in het verzet en werd door de Duitsers opgepakt en in 1942 in Oranienburg gefusilleerd. 

De besloten herdenking vindt plaats om 18.00 uur. Na het hijsen van de vlag halfstok zal ds. Corry Nicolay een korte toespraak houden. Na het spelen van de Last Post volgen twee minuten stilte en het Wilhelmus. Daarna volgt de kranslegging.

De herdenking is helaas niet toegankelijk voor publiek maar zal worden opgenomen en te zien zijn op de website van het Kazemattenmuseum en op de socialmediakanalen.