Digitale inspiratiebijeenkomst ‘Burgerparticipatie’

Hoe betrek je burgers bij overheidsbeleid?

Hoe speel je in op ideeën en denkkracht van burgers?

Hoe faciliteer en ondersteun je deze initiatieven?

Op woensdag 26 mei 2021 organiseert de gemeente Harlingen een webinar ‘Burgerparticipatie’. Aan de hand van drie boeiende sprekers en input van inwoners wil het gemeentebestuur graag inspiratie opdoen wat burgerparticipatie is of kan worden. En welke stappen hierbij horen.

Wil je ons inspireren of heb je antwoorden op de bovenstaande vragen? We horen het graag en nodigen je van harte uit om samen met ons koers te bepalen ten aan zien van burgerparticipatie! Geef je via griffie@harlingen.nl op voor een online inspiratieavond en vertel ons wat nodig is en hoe we dit kunnen organiseren. Samen werken we aan een mooie toekomst voor alle inwoners uit de gemeente Harlingen!

Programma
19.30 uur         Opening avondvoorzitter Berend Henk Huizing

19:35 uur         Presentatie Ferenc van Damme
                        Hoe stimuleer je de kracht van de samenleving?


20:05  uur        Presentatie Fedde Wielstra
                        Praktijkboorbeeld burgerparticipatie: stichting Campus Damwâld

20:35 uur         Presentatie Marije van den Berg
                        Burgerparticipatie; wordt het er democratischer op?

21:05 uur         Paneldiscussie: sprekers en inwoners gaan online met elkaar in
                          gesprek

21:25 uur         Einde webinar

Gedurende de presentaties kunt u vragen stellen en reacties geven.

Wat is burgerparticipatie?
De tijd dat de overheid alles bedenkt, afstemt en uitvoert is voorbij. We hebben de inzichten, ideeën en energie van onze inwoners en ondernemers hard nodig om goed om te gaan met alle vraagstukken waarmee we tegenwoordig te maken hebben. Daarom zijn wij op zoek naar nieuwe effectieve mogelijkheden om burgers te betrekken bij ons beleid, projecten en taken. Want doordat we jou centraal stellen weten wij als gemeente zeker dat we goed bezig zijn met wat onze inwoners en ondernemers belangrijk vinden. En juist dat is ons doel. Zorgen dat alle inwoners met veel plezier wonen en leven in hun straat, buurt, wijk, dorp en stad en ondernemers goed kunnen ondernemen Dus wat de gemeente betreft gaan we samen op zoek naar geschikte samenwerkingsvormen en horen we graag van jou welke dat zijn en wat daarvoor nodig is. Deze manier van samenwerking noemen we burgerparticipatie.

In Harlingen hebben we al eerste ervaringen met burgerparticipatie
De komende jaren wil de gemeente graag samen met jou ontdekken welke samenwerkingsvormen werken en welke niet. En we doen daar al mooie ervaringen mee op, bijvoorbeeld via:

  • Het project Balklandpark waarin het parkgebied als biodiversiteitsgebied ontwikkeld wordt;
  • De inrichting van de publieke ruimte in de projecten ‘Eilandparkeren’ en ‘Westerzeedijk’;
  • De aanleg van de stadstuin in woonwijk Nieuw Zuid tot stand;
  • Het opstellen van de ‘toeristische recreatieve visie.

Wethouder Paul Schoute (onder andere voor bestuurlijke vernieuwing): “Bij burgerparticipatie denk ik aan het van elkaar weten wat er speelt en het ruim baan geven aan wat jij belangrijk vindt in jouw straat, wijk, dorp of stad. Voor[MP1]  het einde van dit jaar zal ik aan de gemeenteraad een beleidsnotitie opleveren zodat de kaders voor burgerparticipatie ook goed duidelijk zijn. Als je het mij vraagt kan een prima eerste stap zijn om een digitaal burgerplatform in te richten waarop inwoners elkaar en de gemeente vinden. Met zo’n digitale ‘Ideeën Werf’ creëert de gemeente een centrale plek waar alle ideeën en initiatieven uit de stad en dorpen samenkomen. Zo inspireren en enthousiasmeren we elkaar, boren we creativiteit aan, werven we frisse ideeën, leggen we verbindingen tussen bewoners en mobiliseren we mensen om mee te doen.

Over de sprekers van het programma 
De presentatie van Ferenc van Damme is prikkelend. Als je hem éénmaal aanhoort weet je dat burgerparticipatie geen keuze is maar noodzaak. Nog maar 30% van de inwoners voelt zich vertegenwoordigd door een bestuur. En die groep krimpt met 2% per jaar, dus in 2030 is die groep nog maar zo’n 17 %. Daar moet je als politiek en democratisch lichaam “als de donder iets” mee!
Tip van Ferenc. Doe van tevoren de online ‘Mentality’ test om binnen 10 minuten te zien wat voor soort mens je bent en wat jou beweegt: https://www.motivaction.nl/mentality. Print, bewaar of onthoud de uitslag; Ferenc komt er in zijn sessie op terug!

De tweede inleider is Fedde Wielstra, teamleider Omgeving bij de gemeente Harlingen. In zijn vrije tijd is hij bestuurder van stichting Campus Damwâld. De campus is een mooi voorbeeld uit de praktijk van hoe ‘meedoen’ op de hoogste trede van de participatieladder eruit ziet. De gemeente Dantumadiel heeft de stichting Campus Damwâld met een budget van €12 miljoen verantwoordelijk gemaakt voor de bouw en exploitatie van twee scholen en een sporthal.

De kwaliteit van de democratie staat centraal in de presentatie van Marije van der Berg. Ze begeleidt vernieuwende samenwerkingen, onderzoekt klassieke participatie, adviseert over de rol van het bestuur en helpt ambtenaren. Rode draad in haar werk is de vraag of het er een beetje democratisch aan toegaat. En hoe dat beter kan. Haar lievelingsthema? Hoe vergroten van de zeggenschap van bewoners om zo de democratische kwaliteit kan verhogen. Maar wat doe je dan als gemeenteraadslid?

Webinar gaat via Zoom  
Om deel te nemen aan het webinar is een verbinding met Zoom nodig. Nadat je je via griffie@harlingen.nl hebt opgegeven ontvang je een link waarmee je deel kunt nemen aan de digitale bijeenkomst. Heb je geen Zoom? Download dan eerst de app in de Google Play Store, App Store of via hun website: https://zoom.us/download.