Met de Fryske euro uit de crisis

De initiatiefgroep ‘laat geld lokaal rollen’ heeft een plan opgesteld om in Fryslân een Fryske euro te introduceren. Ze werken hiervoor samen met Stichting Social TRade Organisation (STRO). Volgens hen is circulair geld hét instrument voor het stimuleren van de lokale economie. Heilzaam voor Fryslân bij het herstel uit de Coronacrisis.

Hoe het in zijn werk gaat, laten ze zien in de praktijk in Fryslân, met ervaring en onderzoek.

De eerste stap is: 200 pionierende en deelnemende ondernemers. Voor het vervolg is het meewerken nodig van gemeenten en provincie.


Voor vele lokale bestuurders is het versterken van de leefbaarheid van de eigen regio een belangrijke doelstelling. Lokaal kopen bij het midden- en kleinbedrijf speelt daarbij een belangrijke rol. Lokaal circulair geld is de volgende stap. Het boek De Koop Lokaal Booster van STRO gaat deze maand naar alle gemeente- en provinciale fracties. Hierin wordt uitgelegd waarom de rol van gemeenten en provincie bij lokaal circulair geld zoals de Fryske euro zo belangrijk is. De Friese initiatiefgroep staat klaar om met zoveel mogelijk partners aan de slag te gaan.

Lokaal circulair geld in het kort
Ondernemers, overheden en particulieren verenigen zich om te handelen met eigen betaaleenheden, in Fryslân met de Fryske euro. De eenheden in dit betaalsysteem krijgen de opdracht mee om een zelfbepaalde periode in dit lokale circuit rond te gaan. De waarde blijft gekoppeld aan de euro, maar dan zonder mogelijkheden voor oppotten of afromen. Het blijft als ruilmiddel in de reële economie. Hierdoor circuleert het beter dan de standaard euro binnen de lokale gemeenschap en zorgt voor meer lokale economische activiteit.

Stichting STRO heeft hun jarenlange ervaringen met lokaal geld omgezet in een werkend systeem. Daar ligt de kennis, een stappenplan en de financieel technische software (Cyclos) klaar om een regionale circulaire munt te introduceren samen met gemeenten en provincie. De Fryske Euro gaat hiermee werken.

De vraag aan provincie en gemeenten is om de verantwoordelijkheid voor hun bestedingen te nemen, met de Fryske euro de regie en invloed terug te pakken en het publieke geld dat ze beheren op deze manier veilig en lokaal in te zetten. Circulair geld ondersteunt namelijk ook doelstellingen voor een sociale, duurzame samenleving, met minder transport van goederen en meer verbinding en benutting van lokale talenten en mogelijkheden.