Lespakket over skûtsjes en skûtsjesilen

Skûtsjesilen ging dan wel niet door, toch hebbenskûtsjeliefhebbers nu reden tot juichen: ‘Pake syn Skûtsje’ is klaar. Een gratis lespakket voor groep 1 t/m 8 waarmee een uniek stukje Friese cultuurhistorie wordt doorgegeven aan volgende generaties. Op 25 september, tijdens de jubileumeditie van het SKS/IFKS Jeugdzeilen in Grou,overhandigt commissaris van de Koning Arno Brok het lespakket aan deelnemende kinderen. Het lespakket is sinds deze maand boekbaar.

De titel van het lespakket verwijst naar de verhalen over het leven op skûtsjes, die van generatie op generatie gaan. Ze beginnen steevast met ‘myn pake hie in skûtsje’.

Van het leven toen, tot de wedstrijden nu


Met het lesprogramma leren kinderen skûtsjes van alle kanten kennen – letterlijk en figuurlijk: van de bouw en eigenschappen, het vrachtvervoer en het vroegere, vaak zware leven aan boord, tot aan de wedstrijden van nu. In vier lessen in de klas en één op een skûtsje worden onderwerpen behandeld die met cultuurhistorie, natuur, techniek en ruimte te maken hebben.

Gratis lesmateriaal

Docenten downloaden het benodigde lesmateriaal gratis via www.erfgoed-onderwijs.frl/skutsjes. Het bestaat per bouw uit onder meer een werkboekje, docentenhandleiding, prezi’s en video’s. Bij drie Friese musea is een les op een skûtsje te boeken, ook verstrekken zij de (optionele) fysieke leskist. Op genoemdewebpagina is eveneens een videoboodschap van skûtsjeskippersHarmen Brouwer en Sytze Brouwer te zien, gericht aan alle basisscholen.

Initiatief van skûtsjeminnend Fryslân
Lespakket ‘Pake syn Skûtsje’ is een initiatief van Stichting Foarde Neiteam, het Skûtsjemuseum, Fries Scheepvaartmuseum en Sport Fryslân, i.s.m. Museum Dokkum. Het programma wordt gesteund door de SKS en IFKS, financieel mogelijk gemaakt door Provincie Fryslân, Rabobank en Friesland Vaart, en is ontwikkeld door educatoren van Stichting Erfgoed & Publiek.