Vijf Friese “Oorlogsmusea” lanceren nieuwe samenwerking

Vijf Friese musea, die ieder hun eigen verhaal vertellen over de Tweede Wereldoorlog en de periode erna, hebben de handen ineen geslagen om meer slagkracht en bekendheid te geven aan de geschiedenis van WOII en aan de samenwerkende musea. Onder de naam “Sporen van WOII”werken het Kazemattenmuseum in Kornwerderzand, de Stichting Titus Brandsma Museum als museale partij van De Tiid in Bolsward, Bezoekerscentrum Mar & Klif inOudemirdum, Museum Warkums Erfskip (oorlogszolder inhet stadhuis in Workum) en Museum Bescherming Bevolking in Grou (periode na de Tweede Wereldoorlog) met elkaar samen. Met deze nieuwe samenwerking willen vijf organisaties in Fryslân aandacht vragen voor de oorlog die wenooit mogen vergeten en een breder publiek trekkenwaaronder jongeren.


De eerste vruchten van de samenwerking zijn een gezamenlijk logo en een bijzonder paneel dat bij de vijf musea wordt geplaatst. Op het paneel staat een korte omschrijving van de aangesloten musea. Ook staat op het bord een QR-code, waarmee aanvullende informatie kan worden opgevraagd. Het publiek wordt zo gestimuleerd om deze verschillende locaties te bezoeken.

Ontwerper van de panelen is interieurarchitect Rein Feenstra uit Goutum.

Door de coronacrisis is de onthulling van het paneel, die in 2020 gepland stond in het kader van 75 jaar herdenken van de Tweede Wereldoorlog, uitgesteld.

Mirjam Bakker, wethouder cultuur van de gemeente Súdwest-Fryslân, zal nu de onthulling verrichten op vrijdag 1 oktober 2021 om 14.00 uur bij het Kazemattenmuseum inKornwerderzand. Dat is heel toepasselijk op de eerste dag van de Maand van de Geschiedenis.

De vijf musea willen in de toekomst de samenwerking uitbreiden. De plannen voor het maken van auto- en fietsroutes langs de “Sporen van WOII” zijn al in een vergevorderd stadium. 

Deze worden ontwikkeld met de Stichting Liberation Route Europe en Merk Fryslân en worden uiterlijk in het voorjaar van 2022 gepresenteerd.