Juf Anka met pensioen

Achlum – “Na 38 jaar gaat juf Anka met welverdiend pensioen” zei Teo de Groot, van het CBO Noardwest Fryslân vrijdag 1 oktober tegen de verzamelde schoolbevolking van It iepen finster in Achlum. Ze werd in een menwagen met Sybren fan Tjessinga, een prachtige Fries, ervoor van Annemieke Kok vanaf Stal de Waadhoeke het dorp in gereden waarbij de schoolbevolking in western kleding langs de route stond.


Met de menwagen het dorp in en door naar school……

Rond het afscheid van deze sympathieke juf was een compleet programma gebouwd waarbij de onder- , midden- en bovenbouw én de lerarengroep met zang en toneel de juf in het zonnetje zette. Er waren cadeaus, bloemen, veel bloemen, tekeningen, gedichten, mooi lieve woorden, en op het plein mocht Anka een graffiti portret van haar zelf onthullen. Een creatief schilderstuk dat onderdeel uit maakte van het opwaarderen het peuterplein. Daarnaast was er een thematische klimaat voorstelling in De Singel, werden er pannenkoeken, door een aantal ouders thuis gebakken, gegeten was er een ijsje en konden de ouders in de middag afscheid nemen van Anka van der Heide – Meijer.

Ze startte haar onderwijs carrière in 1976 in Sint Jacobiparochie als 19 jarige kleuterleidster. Er trad een pauze op van enkele jaren en na de komst van een drietal prachtige dochters werd de draad weer opgepakt in achtereenvolgens, Sexbierum, Tzummarum en tenslotte in de fusieschool IKC It iepen finster Achlum en Oosterbierum. Vanuit de openbare Bongerd school kwam Anka in het fusie-traject terecht en na de succesvolle samensmelting die vanuit de ouders kwam, van de Rehoboth en Bongerd kon ze uit de detachering terug naar Radius maar ze koos er voor om zich bij het CBO Noardwest Fryslân aan te sluiten. Thuis in Harlingen waar ze woont merkte ze op, “Het doet je toch wel wat al die mooie woorden, de bloemenzee, en het programma kortom het hele afscheidsfeest voelde goed en een prestatie van de collega’s die het georganieerd hebben”.Juf Anka blijft wel zijdelings betrokken bij het onderwijs, want ze kan als invalkracht worden ingezet. Maar voorop staat het pensioen waarbij er ruimte komt om van de kinderen en kleinkinderen te genieten.