GL en PvdA: KNMI-rapport moet gebruikt worden bij beoordeling natuurvergunning gas- en zoutwinning Waddenzee

Charda Kuipers (GL) en Hetty Janssen (PvdA) vroegen op 27 oktober tijdens de Statenvergadering of het college van Fryslân bereid is om bij de minister er op aan te dringen dat het nieuwe KNMI rapport over de snelle zeespiegelstijging gebruikt wordt bij de beoordeling van de natuurvergunning voor de gas- en zoutwinning onder de Waddenzee. Gedeputeerde Douwstra antwoordde daar positief op.

De beide Statenleden: “Daar zijn we blij mee. Gas- en zoutwinning zorgen voor bodemdaling in de Waddenzee. Dit nieuwste rapport van het KNMI meldt dat de zeespiegelstijging nog sneller gaat dan verwacht. Dit bevestigt dat er geen ruimte meer is voor gas- en zoutwinning. Ook de Waddenacademie heeft in haar advies aan de Tweede Kamer uitgesproken dat de natuurvergunning voor de gaswinning onder de Waddenzee niet afgegeven kán worden vanwege de onzekerheid over de effecten van de zeespiegelstijging. We moeten dus stoppen met activiteiten die directe negatieve invloed hebben op de natuur van de Waddenzee, op korte én langere termijn. We willen dat het nieuwe KNMI rapport wordt meegenomen in het nog vast te stellen scenario voor de zeespiegelstijging voor de gas- en zoutwinning onder de Waddenzee. Dan kan de vergunning voor de gaswinning onder de Waddenzee niet afgegeven worden én zal ook de vergunning voor de zoutwinning onder druk komen te staan.”


Friso Douwstra (nieuw geïnstalleerde gedeputeerde) antwoordde op de vragen tijdens het vragenuurtje van de Statenvergadering op 27 oktober 2021 het volgende: “Los van de door u genoemde rapporten heeft de Waddenzee altijd onze aandacht en zorgen. En ja, door die rapporten wordt dat alleen maar onderstreept. Dus onze antwoorden zijn ja en ja op uw vragen. Ja, we delen de zorgen over de snelle zeespiegelstijging en de gevolgen voor de Waddenzee. En ja, we zijn zeker bereid om hier ook met de woordvoerder in Den Haag te gaan praten. Als daar een brief bij komt kijken, laten we u dat weten.”