Huurdersvereniging De Brandaris en WoonFriesland bereiken akkoord voor Terschelling

“Goede afspraken in het belang van de 414 huurdersop het eiland”

De verhuur en beheer van sociale huurwoningen op Terschelling is sinds 2019 de verantwoordelijkheid van het sociaal verhuurbedrijf WoonFriesland. Op dat moment sprak huurdersvereniging De Brandaris en WoonFriesland met elkaar af om het bestaande beleid en afspraken uit de voorgaande jaren in eerste instantie te handhaven. De afgelopen periode hebben WoonFriesland en De Brandaris alle zaken die tussen huurder en verhuurder van belang zijn tegen het licht gehouden. Het goede is behouden. Over een aantal onderwerpen zijn nieuwe, actuele afspraken gemaakt.

Aan de tafel: Siebren Bosma, WoonFriesland Astrid van Belzen, huurdersvereniging de Brandaris
Staand links: Hans Lettinga, huurdersvereniging de Brandaris  
Staand rechts: Rudo de Bert, WoonFriesland

Er is een aantal afspraken specifiek voor Terschelling tot stand gebracht. Het gaat daarbij onder meer om de manier waarop nieuwe verhuringen digitaal onder de aandacht worden gebracht, hoe het lokale spaarpuntensysteem (waarmee huurders de woning kunnen verbeteren) ingezet wordt en hoe De Brandaris wordt betrokken in planvorming en uitvoering. Huurders kunnen daarnaast op verschillende manieren gaan profiteren van zonnepanelen.

Een deel van de nieuwe kaders is uniform gemaakt. Algemene huurvoorwaarden, het service-abonnement, woningonderhoud en bijvoorbeeld tuinbeleid zijn nu gelijk met die van andere huurders bij WoonFriesland.

Versneld naar energielabel B

WoonFriesland gaat in de komende jaren de kwaliteit in een fors deel van de bestaande eilandwoningen investeren. Alle woningen komen daarmee versneld op ten minste energielabel B. Over de afstemming tussen die aanpak en de nieuwe maatregelen zijn eveneens goede afspraken gemaakt.

Nieuwbouw

De vraag naar sociale huurwoningen op Terschelling is groot. De Brandaris en WoonFriesland zijn daarom verheugd dat inmiddels een vergunningaanvraag is ingediend voor de nieuwbouw van 19 woningen op het voormalige KLU-terrein. De bouw start in 2022. Een grote stap in de ambitie om in totaal 50 huurwoningen toe te voegen aan de sociale huurwoningvoorraad op Terschelling.