Lezing over Doggerland, verdwenen wereld in de Noordzee

Met Archeoloog Marcel Niekus maak je een ongekende tijdreis van een miljoen jaar. Het is een reis voor jong en oud naar een verdwenen prehistorische wereld in de Noordzee: Doggerland. Je komt meer te weten over de prehistorische bewoners van dit bijzondere land, en hoe ze zich staande hielden in een omgeving en een klimaat dat steeds veranderde.

Droge Noordzeebodem
Het verhaal begint in de periode van de ijstijden, toen de bodem van de Noordzee meestal droog stond. In een uitgestrekt en vruchtbaar landschap leefden mammoeten, wolharige neushoorns, reuzenherten, Neanderthalers en de eerste moderne mensen. Uiteindelijk werd zo’n achtduizend jaar geleden die prehistorische wereld overspoeld door het stijgende zeewater.

Doggerlandvondsten
Tegenwoordig zijn nog altijd sporen en voorwerpen uit Doggerland te vinden op de bodem en stranden van de Noordzee. Verzamelaars, liefhebbers en onderzoekers troffen ze aan langs de branding, in vissersnetten en bij onderwateropgravingen.

Grootste archeologische vindplaats van Europa
De Doggerlandbewoners kregen na de laatste ijstijd, zo’n 11.000 tot 7.000 jaar geleden, te maken met grote klimaatveranderingen, net als nu. Het zeewater steeg en na een enorme tsunami verdween Doggerland uiteindelijk onder de golven. Bij elkaar opgeteld is de verdwenen wereld van Doggerland de grootste archeologische vindplaats van Europa.

Aanvang: vrijdag 22 april om 20.00 uur

Kosten € 5,00 (alleen kontante betaling). Voor leden van de Oudheidkundige Vereniging Barradeel € 3,00 Dit is inclusief 2 koffie/thee.

Locatie: Dorpshuis De Bijekoer, S. Schaafstrapaed 1, Wijnaldum

Organisatie: Stichting Archeologisch Steunpunt Wijnaldum en Oudheidkundige Vereniging Barradeel.