Informatieavond ondergrondse metingen zoutwinning Harlingen


Sinds ruim een jaar wint Frisia Zout bv zout voor de kust van Harlingen. Door deze zoutwinning treedt bodemdaling op. De verwachting is dat die bodemdaling geen schade aan de oude binnenstad zal aanrichten. Om daar helemaal zeker van te zijn ontstond een voor Nederland uniek initiatief, de Pilot Harlingen. In de Pilot werken Frisia Zout bv, gemeente Harlingen, Provincie Fryslân, Stichting Bescherming Historisch Harlingen (SBHH) en Wetterskip Fryslân samen om waarborgen in te bouwen en te bewijzen dat economie en veiligheid hand in hand kunnen gaan.


Om veranderingen in de bodem vroegtijdig te signaleren is naast een meetnet van Frisia Zout dat in zee ligt, ook een gezamenlijk ondergronds meetnet onder de stad aangelegd. Dit meetnet functioneert nu een jaar en Pilot Harlingen deelt woensdag op een informatieavond de eerste uitkomsten met de inwoners van Harlingen.

Daarbij worden meetresultaten zichtbaar met veranderingen in de ondergrond als gevolg van eb en vloed, aardbevingen en Groningen en Japan, bombardementen op Vlieland, en grote wateronttrekkingen.

Naast de presentatie van de meetgegevens vertelt directeur Bart Hendriks van Frisia Zout over het belang van de 0-metingen en voorzitter van SBHH, Jarig Langhout, over het belang van erkenning van de metingen door de overheid.

De informatieavond vindt plaats op woensdagavond 22 juni in RSG Simon Vestdijk en begint om 19.45 uur.