Ingezonden: Dankbaar en trots op de burgemeester Ina Sjerps van Harlingen 


Ik krijg na afgelopen zaterdag 25 juni 2022 berichten binnen met de vraag waarom ik niet aanwezig was bij de opening van de Witte Anjerperk, in de Harmenspark in Harlingen. Natuurlijk had ik de aanvraag gedaan om dit daar te herplaatsen, ik was zelfs betrokken bij de plaatsbepaling. Maar ook de inrichting met name het plaatsen van vlaggenmasten was mijn plan, om deze plek meer importantie te geven. Hierdoor kan men de plek op meerdere datums inzetten, temeer omdat er op een afstand van een tiental meter een monument staat met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog. Het plan om een Elfstedentocht te gaan houden langs de bloemenvelden staat nog op de agenda, maar dan moet de gemeente Franeker bijvoorbeeld ook gaan meedenken. Daarom ben ik ook dankbaar en trots dat de gemeente Harlingen via de burgemeester Ina Sjerps dit plan omarmde om een Witte Anjerperk te openen in het park. Waarom kon ik niet aanwezig zijn, terwijl ik dat niet wilde missen. Ik had aangegeven dat ik onmogelijk tijdens de Nederlandse Veteranendag aanwezig kan zijn. Het liefst had ik het een week eerder.

Met de voorzitter van Veteranen Platform Generaal Hans van Griensven & Gestalttherapeut José Imlabla & Leo Reawaruw

Omdat ik ook met onze stichting Maluku4Maluku lid ben van het Veteranen Platform, en ook ambassadeur ben van het Nationale Comité Veteranendag moest ik aanwezig zijn op de Nederlandse Veteranendag. En die staat altijd gepland op de laatste zaterdag van juni, en dat was afgelopen zaterdag 25 juni. Ik was uitgenodigd om bij de officiële plechtigheden waar de minister-president en de koning aanwezig waren. Ook hadden wij een eigen tent op de Veteranen Plaza op het Malieveld in Den Haag. En wat ik wil meegeven is dat ik in mijn werkzaamheden altijd een speciale groep veteranen meeneem, en dat zijn de veteranen die in Nederlands-Indië hebben gediend. Ik weet dat er uit de gemeente Harlingen ook destijds jonge mannen daar naartoe zijn gegaan. Voorbeelden zijn Lieuwe Veltman(R.I.P) en “boer” Kingma die er een boek over heeft geschreven. Voor deze veteranen heb ik een keihard standpunt ingenomen, dat zij hun plicht hebben gedaan en gezien moeten worden als oorlogshelden. Ik heb het voor de KNIL Ambonezen en alle Nederlands-Indië veteranen ook opgenomen in een rondetafelgesprek bij de Tweede Kamer commissie van Buitenlandse Zaken op maandag 30 mei dit jaar.

Veteranendag 2022 met veteraan Joop van Haga vader van Wybren van Haga & generaal Leen Noordzij & veteraan Giovanni Pietra. Foto: W. da Lima

Ik hoop dat de nu prominente plek van de Witte Anjerperk bijdraagt aan de bewustwording van de veteranen in de gemeente Harlingen. Dat is belangrijk ook voor de schoolgaande jeugd, daarom bied ik nu ook aan dat scholen zich kunnen aanmelden bij mij om bepaalde projecten op scholen in de gemeente Harlingen op te starten ten aanzien van veteranen. Een van de voorbeelden is het zogenaamde project “Veteraan in de klas” men mag mij mailen via salahutu@gmail.com 

Veteranengroet 
Leo Reawaruw 
(oud) Harlinger