Echtpaar Jan en Griet Bosma-Twijnstra 60 jaar getrouwd!

Afgelopen dinsdag 26 juli vierde het echtpaar Jan Bosma en Griet Bosma-Twijnstra hun 60-jarig huwelijk. Burgemeester Ina Sjerps bracht het echtpaar, wonende aan de Vierkantsdijk, namens de gemeente Harlingen de felicitaties over.

Jan Bosma (82) komt uit een gezin van zeven kinderen die in Twijzelerheide opgroeiden op de boerderij van hun ouders. Later begon hij als zelfstandig ondernemer met drie broers en een kennis een stukadoorsbedrijf. Ze hadden veel werk zowel in Nederland als in Duitsland.

Griet Twijnstra (79) komt uit een gezin van tien kinderen en is geboren in Britswerd. Haar moeder kwam op 43-jarige al vroeg te overlijden. Griet was destijds vijf jaar en haar zusje drie jaar oud. Toen haar vader bijna één jaar in het ziekenhuis kwam te liggen als gevolg van een ongeluk en er niet door hem voor de kinderen kon worden gezorgd, werden de kinderen bij verschillende familieleden en kennissen ondergebracht.

Foto: Ubbo Posthuma.

Griet ging op zestienjarige leeftijd als ziekenverzorgster in het Noordbergumse Nieuw Toutenburg werken waar ze Jan Bosma leerde kennen. In 1962 traden ze in het huwelijk en moest Griet stoppen met werken. “Dat was in die tijd gebruikelijk”. Ze kregen twee dochters en één zoon.

Toen Jan Bosma zestig jaar oud was, verhuisde het echtpaar naar Harlingen. Ook al om dat hun oudste dochter hier woonde. “We vonden het prachtig hier, vooral die reuring om ons heen”, beamen Jan en Griet. Toen Jan de gepensioneerde leeftijd had bereikt, kon hij zijn geliefde hobby (vissen) wat vaker uitoefenen.

Jan komt uit een sterk geslacht. Zijn moeder werd bijna 100 jaar en zijn vader 87 jaar oud. Jan en Griet zijn beiden in bezit van het rijbewijs, dat onlangs nog verlengd werd. Eigenlijk komen ze er niet veel meer uit. Jan mag graag sport op t.v. kijken en Griet zit op de slaapkamer, waar ook een televisie staat, naar films te kijken. Ook heeft ze een laptop waar ze aardig mee uit de voeten kan. Ze hebben het heel gezellig met elkaar en vermaken zich prima. Naast de drie kinderen zijn er nog zes kleinkinderen en acht achterkleinkinderen.

Het echtpaar vierde hun zestigjarig huwelijksjubileum op zondag 24 juli jl. in aanwezigheid van de familie.