Cursusseizoen EHBO weer begonnen


Harlingen – De eerste groepen hebben de herhaal lessen Eerste Hulp Bij Ongelukken, alweer gevolgd in het muziekgebouw van cmv Hosanna. De opfriscursussen zijn noodzakelijk omdat om de twee jaar het EHBO diploma moet worden verlengd en de bezitter van zo’n diploma moet op de juiste manier eerste hulp kunnen bieden.

De afdeling Harlingen van de knv EHBO heeft rond de 100 leden. Naast het EHBO diploma leidt de vereniging ook op voor een diploma reanimatie. Er volgen rond de 700 mensen in noordwest en zuid een een herhalings-lesavond of een basis cursus reanimatie. In Harlingen zijn er rond de 400 mensen die een reanimatie cursus volgden en een deel daarvan is burgerhulpverlener die oproepbaar is bij een reanimatie. In samenwerking met de gemeente Harlingen, de gemeente betaald de cursus gelden, heeft de EHBO Harlingen ook 15 aed apparaten in beheer die in de stad en dorpen 24/7 beschikbaar zijn. De kaderdocenten en coördinator reanimatie van de afd. Harlingen, Anne Bouma verzorgen niet alleen in Harlingen cursussen maar zijn ook actief in o.a. Bolsward, Grou en Drachten. Opgave voor een cursus of nadere informatie nodig? Stuur een berichtje naar Anne Bouma: aabouma@outlook.com. Bij voldoende deelname is het ook mogelijk dat er op locatie een cursus gegeven kan worden.