Gele kaart voor college B&W Harlingen


Ruim een uur hadden de acht fracties van de Harlinger gemeenteraad nodig om een motie te formuleren die het college opdracht gaf om alsnog bij de provincie te protesteren tegen de zoveelste verruiming van de productie vergunning van de afvalverwerker van Omrin.

De motie werd raadsbreed ingediend. Welmoed Konst (PvdA): “Wat Omrin uithaalt is van de zotte. Het zou de meest geavanceerde milieu veilige afval verbrander worden” haalde de politica uit. Wat haar betreft klopt daar niets van gelet op de vele incidenten bij het bedrijf. Omrin kreeg weer een verruiming van de vergunning om meer afvalstoffen te kunnen uitstoten. Eerder had wethouder Hendrik Sijtsma aangegeven dat er wat het college betreft niet veel verandert is in de productie wijze van de afvalverwerker door deze verruiming. Dat kwam het college dus op een gele kaart te staan. Het initiatief om het dagelijks bestuur tot de orde te roepen, was van Wad’n partij. De fractie had een motie van afkeuring gemaakt die door de andere oppositie leden, D66, Harlinger Belang en GroenLinks werd gesteund. Hoop met mw.Hoendervoogd deed niet mee. Wim Wildeboer, fractie leider van Wad’n Partij hield een uitgebreid betoog met onder andere overzichten van de vele incidenten rond de werkwijze van de afvalverbrander, de uitstoot van de schadelijke stoffen en de soepele opstelling van de provincie richting Omrin bij de vergunning verlening. Burgemeester Sjerps vroeg op een bepaald moment aan de heer Wildeboer om af te ronden “want” zo zei ze:: “mensen raken door uw uitgebreide betoog de draad kwijt”. Dat lukte uiteindelijk en de motie werd ingediend waarop een schorsing volgde.

Er werd een nieuw document geproduceerd die aangaf dat het college alsnog bij de provincie de zorgen neer legt die de Harlinger gemeenteraad heeft voor de gezondheid van haar burger door het steeds maar verruimen van de vergunningen voor de uitstoot van gevaarlijke en schadelijke stoffen. Het college kon eigenlijk niets anders dan die motie die de betreuring aangaf over de gang van zaken, over te nemen en te gaan uitvoeren. Wethouder Sijtsma zei dat men zich de ochtend na de raadsvergadering bij de provincie op de Tweebaksmarkt in Leeuwarden zal melden om de zorg van de Harlinger burgerij rond werkwijze van de afvalverbrander duidelijk te maken.