Een week na de dorpsschouw in Wijnaldum vond de schouw in Midlum plaats. Midlum en Wijnaldum zijn twee dorpen binnen de gemeente Harlingen met twee verschillende karakters. Wijnaldum verder van Harlingen en meer op zichzelf en een kleiner aantal inwoners. Midlum tegen Harlingen aan, meer gericht op Harlingen en groter dan Wijnaldum. Maar ook twee dorpen met gemeenschappelijkeLees meer–>>

In de eerste week van april gaat een grote delegatie van de Bethelkerk aan de slag met het moderniseren van de kerkzaal.  Nieuwe stoelen, verf, verlichting en vloerbedekking. Dit alles met als doel een warme en uitnodigende uitstraling die past bij de missie om een ‘Huis van Nu’ te zijn.Lees meer–>>

Onderzoeksbureau Ecorys heeft op woensdagavond 27 maart 2019 de belangrijkste conclusies gepresenteerd uit het onderzoek dat zij, in opdracht van de gemeente Harlingen, deed naar de juridische, economische en financiële gevolgen van een mogelijke sluiting van de Reststoffen Energie Centrale (REC) te Harlingen. Na een reeks van storingen en deLees meer–>>

Dinsdag 26 maart mochten we weer een kijkje nemen in het mooie Midlum. Een prachtig dorp met veel zelfredzaamheid, maar waar de gemeente ook hard mee bezig moet de komende tijd. De dorpsschouw begon en eindigde bij Dorpshuis de Spil. Inwoners, ambtenaren en vertegenwoordigers van de lokale politiek verzamelden zichLees meer–>>

Op 21 maart 2019 zijn door het gemeentelijk stembureau in een openbare zitting de stemmen op kandidaatsniveau geteld en is proces-verbaal opgemaakt. Door middel van een proces-verbaal legt het gemeentelijk stembureau verantwoording af over het verloop van de stemming en de stemopneming in de gemeente. Daarnaast over het tellen vanLees meer–>>

Eén van de kortste raadsvergaderingen sinds tijden, namelijk maar 55 minuten. Wél een vergadering waarin het amendement op het preadvies armoedebeleid én de motie over de verbodsbepaling over het op- en loslaten van alle soorten ballonnen bij feesten en evenementen in de gemeente Harlingen, unaniem door de gemeenteraad zijn aangenomen.Lees meer–>>

De verkiezingsuitslag is – voorzichtig uitgedrukt – verrassend. Er vallen twee dingen op. Het eerste is dat een heel groot deel van de bevolking achter het huidige leiderschap staat en de VVD-koers van de afgelopen negen jaar wil doorzetten. Als VVD hebben we dan ook te maken met een minimaalLees meer–>>

In de gemeente Harlingen heeft 58,87% van de kiesgerechtigden gestemd voor een nieuw algemeen bestuur van het Wetterskip Fryslân. CDA krijgt de meeste stemmen In de gemeente Harlingen hebben 6869 inwoners gestemd (5937 inwoners in 2015). De grote winnaar in de gemeente Harlingen is het CDA met 23,3% van deLees meer–>>

 De weg naar boven In de degradatiekraker in Harlingen tussen Zeerobben en Be Quick Dokkum lag de sleutel naar boven. De Harlingers hebben deze gepakt en deden daarna eindelijk wat van hen verwacht mag worden. Soms moeten er harde woorden klinken om het tussen de oren scherp te krijgen. NaLees meer–>>

Maandag 18 maart 2019 om 16.00 uur is door de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen aan de heer J. Pietersma een oorkonde toegekend op het stadhuis van Harlingen. Burgemeester Sluiter overhandigde de oorkonde aan de heer Pietersma. Foto: Joachim de Ruijter Te water geraakte scootmobiel Op woensdagmiddag  28 november 2018 lietLees meer–>>

De meeste Harlingers zullen mij ondertussen wel hebben zien staan op de verkiezingsposters samen met een viertal PvdA-leden. Nu kan ik hier van alles opschrijven over wat ik vind dat er in Fryslân moet gebeuren, maar dat ga ik niet doen. Ik vind het namelijk veel belangrijker dat iedereen gebruikLees meer–>>

Veel spanning op het Kalverdijkje in Leeuwarden bij de laatste wedstijden van CGN vóór de finales in Eindhoven. Hoe staan we er voor? Hoe doet de concurrentie het na de eventuele laatste verbeteringen en aanpassingen aan de show? Wie durft het na vandaag nog aan de show te veranderen? ZitLees meer–>>

Op donderdag 14 maart heeft de politie een verkeerscontrole gehouden in het centrum van Harlingen. Daarbij zijn ongveer 200 bestuurders van auto’s, bromfietsen en fietsen gecontroleerd. Het resultaat: 3 bestuurders van personenauto’s werden positief getest op het gebruik van verdovende middelen en 1 bestuurder van een personenauto werd positief getestLees meer–>>

Op 15 en 16 maart 2019 vindt NLDoet plaats. Het initiatief vanuit het Oranje Fonds is de afgelopen jaren uitgegroeid tot de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Ook in de gemeente Harlingen hebben verenigingen en clubs zich aangemeld voor het uitvoeren van klussen. Zo zal het Zeekadetkorps hun varend clubhuis opknappen,Lees meer–>>