WITMARSUM – Het maisdoolhof van S. Tolsma aardappelhandel te Witmarsum heeft 2.750 euro opgeleverd voor de Ronald McDonald Kinderhoeve in Beetsterzwaag. Het bedrag bestaat uit de inkomsten uit entree en de opbrengst van de maïs. De opbrengst is dit jaar zo goed als gelijk aan jaar. Op de Ronald McDonald Kinderhoeve kunnenLees meer–>>