Grootschalige werkzaamheden aan de N31 Harlingen – Zurich

Rijkswaterstaat voert in de periode van donderdagavond 10 oktober tot donderdagochtend 17 oktober grootschalige onderhoudswerkzaamheden uit aan de N31 tussen Harlingen en knooppunt Zurich. Het betreffen werkzaamheden die onlangs als gevolg van slecht weer zijn uitgesteld. In de nacht van donderdag 10 op vrijdag 11 oktober en gedurende het gehele aansluitende weekend is de N31 vanaf de oprit Harlingen (18) in de richting van de Afsluitdijk volledig afgesloten voor het verkeer. Als gevolg hiervan dienen weggebruikers rekening te houden met een langere reistijd.

Afsluitingsperiodes

Gedurende de periode van donderdagavond 10 tot donderdagochtend 17 oktober zijn tussen Harlingen en knooppunt Zurich de volgende afsluitingen voorzien:


·         Donderdagavond 10 oktober 19:00 uur tot vrijdagochtend 06:00 uur:

o    Rijbaanafsluiting in de richting van de Afsluitdijk, inclusief de toerit Harlingen, de af- en toeritten Kimswerd en de afrit Zurich.

·         Vrijdagochtend 11 oktober 06:00 uur tot vrijdagavond 11 oktober 19:00 uur:

o    Rijstrookafzetting van de linker rijstrook. Verkeer in de richting van de Afsluitdijk wordt over de rechter rijstrook geleid. De tussenliggende af- en toeritten zijn open voor het verkeer.

·         Vrijdagavond 11 oktober 19:00 uur tot maandagochtend 06:00 uur:

o    Rijbaanafsluiting in de richting van de Afsluitdijk, inclusief de toerit Harlingen, de af- en toeritten Kimswerd en de afrit Zurich.

·         Maandagochtend 14 oktober 06:00 uur tot donderdagochtend 17 oktober 06:00 uur:

o    Afsluiting van de verbindingsweg in het knooppunt Zurich tussen de N31 uit de richting Harlingen en de A7 in de richting van Joure.

Omleidingsroutes

Gele borden geven de omleidingsroutes aan. Gedurende de afsluiting van de N31 wordt het verkeer omgeleid via de N359 Leeuwarden – Bolsward.

Onderhoudswerkzaamheden

De auto- en snelwegen in Nederland zijn van een goede kwaliteit. Om dit zo te houden voert Rijkswaterstaat beheer- en onderhoudswerkzaamheden uit. Zo kunnen mensen en goederen ook in de toekomst vlot en veilig hun bestemming bereiken. De onderhoudswerkzaamheden bestaat uit onder andere het vervangen van het asfalt, en werkzaamheden aan geleiderails en bermen.

Meer informatie?

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Kijk opwww.rijkswaterstaat.nl of www.vanAnaarBeter.nlof bel met de gratis informatielijn 0800-8002.