Wijzigingen dienstregeling 2020 Friesland


Op 15 december gaat de nieuwe dienstregeling van Arriva in Fryslân in. De dienstregeling op de Waddeneilanden gaat begin januari 2020 in.

De nieuwe dienstregeling 2020 is in hoofdlijnen een continuering van de ingezette stappen van de afgelopen jaren. Wel zijn er tal van aanpassingen. De aanpassingen zijn het gevolg van:

  • Wensen en opmerkingen van reizigers;
  • Aanpassingen van rijtijden vanwege gewijzigde infrastructuur en snelheidsregels, opstoppingen of juist betere doorstroming;
  • Aanpassingen in het stadsnet om hinder voor omwonenden te verminderen en nieuwe kansrijke locaties beter te bedienen;
  • Extra inzet op de Qliner tussen Heerenveen en Groningen;
  • Werkzaamheden op en aan de Afsluitdijk die tot en met 2022 zorgen voor een behoorlijk langere reistijd;
  • Toekomst bestendig maken van het openbaar vervoer in de daluren in Zuidoost Fryslân;
  • Waar mogelijk versnellen van routes.

Bekijk alle wijzigingen op de website van Arriva.