75 jaar Vrijheid


Op maandag 27 januari vindt de nationale herdenking van de Holocaust plaats want op die dag is het 75 jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd. Er is een tijdelijk lichtmonument voor deze herdenking gemaakt door kunstenaar Daan Roosegaarde. In de plaatsen waar Joodse mensen maar ook, Sinti en Roma zijn weggehaald, wordt zo’n lichtmonument geplaatst. In Harlingen, waar tijdens WOII alle Joodse inwoners zijn weggevoerd en vermoord, wordt het monument in het Harmenspark neergezet nabij het Sint Joris monument. Burgemeester Sluiter zal het monument op vrijdag 24 januari in gebruik stellen. Het blijft tot 31 januari in Harlingen actief. De onthulling van dit monument markeert ook de start van de activiteiten rond de herdenkingen en vieringen van 75 jaar vrijheid.

Foto: Joachim de Ruiter

Herdenken en vieren

In de Friese havenstad is de stichting Centraal Comité 1945 al geruime tijd druk bezig met de programmering rond die 75 jarige herdenkingen en vieringen. Het CC’45 bestaat dit jaar ook 75 jaar en in samenwerking met de Vereniging Oud Harlingen wordt een boek uitgebracht met de geschiedenis van het Centraal Comité en beeldmateriaal van de oorlog in en bevrijding van Harlingen. Een ander samenwerkingsverband is er met de Stichting BENG evenementen. Voor de schooljeugd komt er een speciaal WOII magazine met als kernzin: “Vrijheid geef je door!” Op vrijdag 17 april wordt de bevrijding van Harlingen herdacht. In de maand april brengen leerlingen van het basisonderwijs groep 7 en 8 (bovenbouw) en brugklassen van het voortgezet onderwijs een bezoek aan de Kazematten in Kornwerderzand. Ook zal er een straatversierwedstrijd in april en mei worden gehouden om het feestgevoel uit mei 1945 wat naar boven te halen. Zoals elk jaar leggen leerlingen van de basisscholen bloemen en/of een krans bij de door de scholen geadopteerde oorlogsmonumenten. Dat gebeurt in 2020 op woensdag 15 april omdat op vrijdag 17 april, bevrijding van Harlingen in 1945, de koningspelen worden gehouden. Koningsdag is dit jaar op maandag 27 april. Van half april tot half mei vindt er in het gemeentelijk museum “Het Hannemahuis” een fototentoonstelling plaats over de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding in Harlingen.

Stille tocht

Op maandag 4 mei wordt de Nationale dodenherdenking in Harlingen ondersteund met een stille tocht vanuit het Harmenspark naar de Algemene Begraafplaats, naast de herdenking, ’s middags, bij het Zeeliedenmonument. Dinsdag 5 mei is er o.a. een bevrijdingsconcert in de Grote Kerk door het Fries Kamerorkest en het  zangkoor Waadwyn. Het concert is gratis toegankelijk. ’s Middags wordt het bevrijdingsvuur de stad ingebracht. Dat vuur is op 4 mei in Wageningen ontstoken en wordt door loopgroepen door Nederland verspreid. Harlingen heeft een samenwerkingsverband met Leeuwarden en vanuit die plaats wordt het vuur naar Harlingen gebracht. Via de route die het Canadese leger in april 1945 volgde komt het vuur de stad onder begeleiding van cmv Hosanna, de Pipes&Drums van de Graham Lowlanders en ook een aantal Leger voertuigen.  BENG evenementen is bezig met een middagprogramma op deze 5de mei. Foto: Sint Joris in het Harmenspark.