De strijd om titel regiokampioen Nationale Voorleeswedstrijd 2020


Op woensdag 26 februari organiseert Bibliotheken Noord Fryslân de regionale ronde van de Nationale Voorleeswedstrijd in de Koornbeurs in Franeker. Kandidaten van maar liefst 21 basisscholen uit de regio Noordwest-Fryslân nemen het tegen elkaar op voor een plekje in de provinciale ronde.

Strijd om provinciale plek

De deelnemers zijn tijdens de voorleeswedstrijd op school voorleeskampioen geworden en strijden op 26 februari vanaf 14.00 uur in de Koornbeurs in Franeker voor een plekje in de provinciale ronde. Het gaat om kandidaten van 21 basisscholen uit Harlingen, Franeker, Midlum, West-Terschelling, Tzum, Achlum, Sexbierum, Dronryp, Menaam, Wjelsryp, Berlikum, Marsum, Bitgummole, Minnertsga en St.- Annaparochie. De leerlingen lezen een door henzelf gekozen fragment voor uit een kinderboek.

Presentatie

De presentatie van de voorleeswedstrijd is in handen van Sander van Circus Salto. In de jury zitten dichter Arjan Hut, schrijfster en vertaalster Martsje de Jong, verhalenverteller Frank Belt, wethouder van de gemeente Waadhoeke Nel Haarsma en voormalig leesconsulent van de Bibliotheek Janke Abma. Tijdens de pauze verzorgt Sander van Circus Salto een act. Provinciale ronde
De winnaar van 26 februari mag door naar de provinciale ronde op 7 april in Theater de Skâns in Gorredijk. De provinciale winnaar mag Fryslân vertegenwoordigen in de landelijke finale op 27 mei.

Lezen is leuk!

De Nationale Voorleeswedstrijd is een initiatief van Stichting Lezen in samenwerking met de openbare bibliotheken. De betrokken organisaties willen met de wedstrijd een breed publiek laten zien dat voorlezen niet alleen belangrijk, maar vooral ook erg leuk is. Het project wordt financieel mogelijk gemaakt door Stichting Lezen en de provincie Fryslân.