Komende weken ook live kerkdiensten op Omrop Fryslân


Omrop Fryslân zendt ook de komende weken op zondagochtend om tien uur een kerkdienst uit op televisie en online. Dat doet de Omrop in samenwerking met de kerkenraad van de PKN gemeente in Franeker. De dienst komt elke keer vanuit de Martinikerk in Franeker. Er zullen wisselende voorgangers zijn en de diensten hebben een oecumenisch karakter.

Deze week gaat ds. Margarithe Veen voor. Op de website van Omrop Fryslân, Omropfryslan.nl, zal de liturgie van de dienst worden aangeboden. Omrop Fryslân zal zolang de omstandigheden het toelaten proberen de diensten door te zetten. De vieringen zullen een aangepast karakter hebben, waarbij het aantal aanwezigen tot een minimum beperkt blijft.

Vorige week zondag werd de eerste dienst live uitgezonden. Voorganger was dominee Sytze Ypma uit Franeker. Hij werd op het orgel begeleid door Jochem Schuurman. Die zal de komende weken de diensten ook begeleiden. Uit de hoge kijkcijfers bleek dat er behoefte is aan dit initiatief. De Omrop kreeg ook veel positieve reacties van kijkers.