Covid19 De stappen na 1 juni 2020


Zolang het coronavirus onder controle blijft, komt er stap voor stap meer ruimte. Per 1 juni 2020 kunnen we opnieuw enkele maatregelen versoepelen. Zo wordt ‘alleen’ weer iets meer ‘samen’. ​Dat betekent goed nadenken over hoe wij iedereen in Harlingen gastvrij en veilig kunnen blijven ontvangen. Leuk, en met gezond verstand zijn we al zo ver gekomen. De ondernemers en gemeente Harlingen zijn zich samen aan het voorbereiden op meer drukte in en om de stad en de openstelling van bijvoorbeeld de terrassen. Ook vraagt de 1,5 meter afstandsregel ruimte en het nodige denkwerk hoe je mensen kunt helpen elkaar veilig te passeren.

Horeca – 1 juni vanaf 12.00 uur

Restaurants en cafés mogen open, onder voorwaarden:

 •     Een maximum van 30 gasten (dus exclusief personeel).
 •     Bezoekers moeten reserveren.
 •     Iedereen houdt 1,5 meter afstand (behalve mensen uit hetzelfde huishouden).
 •     In een checkgesprek vooraf tussen ondernemer en klant wordt ingeschat of een bezoek risico’s
      oplevert.
 •     Op terrassen geldt geen maximum aantal personen. Wel moet iedereen aan een tafel zitten en 1,5
      meter. 
 •     Afstand tot elkaar houden (behalve mensen uit hetzelfde huishouden).

Culturele instellingen – 1 juni vanaf 12.00 uur

Film-, theater- en concertzalen, muziekscholen en centra voor de kunsten mogen open onder voorwaarden:


 •     Een maximum van 30 mensen in het publiek.
 •     Bezoekers moeten vooraf reserveren.
 •     Een checkgesprek vooraf om te bepalen of een bezoek risico’s oplevert.
 •     iedereen houdt 1,5 meter afstand tot elkaar.
 •     Musea en monumenten mogen open als bezoekers vooraf kaartjes kopen en een checkgesprek voeren. 
 •     Het maximale aantal bezoekers is gebouwafhankelijk. 
 •     Er moet 1,5 meter afstand worden gehouden.

Openbaar vervoer

 •     Het openbaar vervoer is alleen bedoeld voor noodzakelijke reizen.
      In tram, (water)bus, metro en trein is met ingang van 1 juni 2020 voor reizigers van 13 jaar en ouder
      het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht. 
 •     Dit geldt niet voor stations, haltes en perrons; daar is een mondkapje niet verplicht. 
 •     Iedereen houdt hier 1,5 meter afstand tot anderen.
      Reizigers die na 1 juni 2020 geen mondkapje dragen, kunnen een boete van € 95 krijgen.

Onderwijs

 •     Voortgezet onderwijs gaat op 2 juni 2020 open. 
 •     Op 8 juni gaat het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang weer voor 100% open.

Lees meer over de stappen na 1 juni 2020. 

De Nederlandse corona‐aanpak is erop gericht het virus maximaal onder controle te houden, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen.

Niet vergeten:

 •     Houd altijd 1,5 meter afstand.
 •     Ga niet naar plaatsen waar het druk is.
 •     Nies en hoest in uw elleboog.
 •     Was vaak uw handen met zeep.
 •     Bent u verkouden? Blijf dan thuis!
 •     Heeft u koorts of bent u benauwd? Dan moeten alle huisgenoten thuis blijven.
 •     Werk zoveel mogelijk thuis.