Harlinger geschiedenis ontrafeld


Steeds verder klimmend in zijn stamboom kwam Jaap Kemper uit in de binnenstad van Harlingen. Hier moest ergens een voorouder hebben gewoond – maar in elk huis precies? Uiteindelijk bracht de stamboomonderzoeker een heel stuk van de Harlinger Voorstraat in kaart: wie woonde in welk huis, wat voor beroep had hij en hoe verhielden de bewoners zich tot elkaar? Want de rijke families hier waren vrijwel allemaal doopsgezind en trouwden natuurlijk liefst ‘binnen de kerk’.

Het resultaat van alle naspeuringen is samengevat in 60 boordevolle pagina’s, waarbij dankbaar gebruik is gemaakt van al het onderzoek dat in Harlingen al was gedaan door het stadsarchief en de Werkgroep Archiefonderzoek van Oud Harlingen. De publicatie ‘De gouden eeuw van Harlingen’ is te koop à € 20,- inclusief verzendkosten (bestellen via jkemboek@gmail.com). Voor € 9,95 is er ook pdf-versie als e-book te downloaden op www.boekenbestellen.nl Naast de bewoningsgeschiedenis van de panden Voorstraat 26 t/m 60 komen aan de orde: een vergelijking van de stadsplattegronden van Laurentius, Blaeu en Schotanus; de families Suringar, Van der Sluys, Coninx, Feitema en Braam; overzichten van de rijken van Harlingen in 1578, de huizenprijzen van 1640-1700 en de doopsgezinde stromingen in de stad. Een personenindex completeert het boek.