Geslaagde Slotdag competitiekaatsers in Midlum


(zie ook het verslag van het competitiekaatsen)

Op zondag 27 september hebben de competitiekaatsers het seizoen afgesloten met een wedstrijd: De Bakkerij Elsinga Partij. Dit was achteraf gezien net op tijd, want de volgende dag werden er strengere maatregelen aangekondigd door de regering.  

Deze zondag mocht er gelukkig nog wel publiek aanwezig zijn. Initiatiefnemer, organisator en sponsor Lammert Stellema had 12 kaatsers op papier en samen met medeorganisator en sponsor Nynke Agema konden zij na loting 4 parturen samenstellen, die een onderlinge competitie kaatsten. Samen met de hoofdsponsor, Bakkerij Elsinga die de prachtige broodpakketten had gesponsord, waren zij ook beide sponsor van deze partij. Nynke had voor een flinke hoeveelheid broodjes en hamburgers gezorgd en Lammert had voor de kransen, medailles en de wisselbokaal gezorgd. Dit was een hele speciale wisselbokaal n.l. De Age Tichelaar wissselbokaal!  Age was natuurlijk zelf scheidsrechter en mocht zelf de koning aanwijzen en de bokaal uitreiken. Hij was natuurlijk apetrots!

Tijdens de wedstrijd werd steeds in 1 perk gekaatst, zodat er genoeg tijd tussen de partijen was om even uit te rusten en ook om te assisteren als aanmerker, telegrafist of lijnrechter.

Nadat iedereen een keer in actie was geweest werd de bakplaat van Pieter en Loes Alberda aangezet en kon iedereen, zelfs het publiek, genieten van een lekker broodje hamburger. Nynke bedankt!

In de tweede ronde kaatsten de winnaars van de eerste partij tegen de verliezers van de tweede partij. Op deze manier blijft de spanning erin is de gedachte en dat kwam ook op deze dag weer uit. Het partuur van Tjalling, Simon en Sebastiaan had de eerste partij ruim gewonnen en kwam de tweede partij op een riante 5-3 voorsprong tegen Lammert, Pieter en Samantha. Toen werden er plotseling teveel fouten gemaakt aan de opslag en ook in het perk en werd de wedstrijd nog uit handen gegeven. Samantha besliste deze partij op 5-5 en 6-2 met een mooie pripper.

Het partuur van Tymo, Stefan en Peter had de eerste partij ruim gewonnen met prima spel. Zij kaatsten de tweede partij een stuk minder en verloren hun partij met 2-5 en 6-6 van Rick, Nynke en Kaylee. Een mooie overwinning van Kaylee op vader Peter.

Hierdoor hadden alle parturen een keer gewonnen en ook een keer verloren. Spanning genoeg dus voor de laatste ronde.

Deze ronde begon met de parturen van Rick, Nynke en Kaylee tegen Lammert, Pieter en Samantha, die meteen flinke voorsprong namen van 4-2 eersten. Toch werd het weer gelijk en uiteindelijk werd het zelfs 5-5 en 6-6. Op deze stand wist Kaylee met een verrassend lage opslag de partij te beslissen. Hierdoor kwamen beide parturen op 15 behaalde eersten.

De laatste partij moest de beslissing brengen en beide parturen konden nog boven deze 15 eersten uitkomen en zich in de kransen kaatsen. Helaas ontbrak de spanning bij deze partij, want het partuur van Tjalling, Simon en Sebastiaan namen meteen een grote voorsprong van 4-0 tegen Tymo, Stefan en Peter.  Het werd nog wel 4-2, maar op 5-2 en 6-6 sloeg Tjalling de mooie strakke opslagbal van Peter bijna het veld uit.

Een prachtige laatste slag door de koning van de dag!

Gelukkig kwamen alle slechte voorspelling van het weer niet uit en bleef het de hele dag prachtig kaatsweer. Hierdoor kon iedereen ook nog genieten van een gezellige nazit.

Pieter Alberda reikte de prijzen uit, nadat hij eerst nog wat instructies had gekregen van Loes. Hij bedankte iedereen die mee heeft geholpen en Age als scheidsrechter kreeg nog een apart cadeau. Een speciaal woord van dank was er voor Lammert en Nynke. Volgend jaar graag weer!!  Dat kan bijna niet anders natuurlijk met zo’n wisselbokaal. Aan Age de eer om de wisselbokaal uit te reiken aan Tjalling Feenstra. Een terechte keus van Age.

Bij de prijsuitreiking was er voor alle parturen een prijs!!  Opvallend was, dat het nummer van het partuur precies overeenkwam met de gewonnen prijs. 1e prijs: Tjalling Feenstra (koning), Simon de Groot en Sebastiaan Adema   – 19 punten

2e prijs: Rick Alberda, Nynke Agema en Kaylee Kwast                                      – 15 punten voor -13 tegen

3e prijs: Lammert Stellema, Pieter Alberda en Samantha Visser                     – 15 punten voor  -17 tegen

Poedelprijs: Tymo Zijlstra, Stefan Quisenaerts en Peter Kwast                       – 11 punten