Scholierenafvaarten ook voor niet-scholieren boekbaar

Sinds 19 oktober zijn de scholierenafvaarten tussen Vlieland en Terschelling niet uitsluitend te boeken door scholieren, maar ook door derden. Ondernemers op beide eilanden zagen in de scholierenafvaarten zelf ook mogelijkheden en vroegen de organiserende partijen deze ook open te stellen voor andere reizigers dan schoolgaande jeugd. Nu dit mogelijk is gemaakt, wordt hier tot tevredenheid van alle partijen ook gebruik van gemaakt

Vanaf maandag 19 oktober a.s. wordt de Zeehond ingezet van maandag t/m donderdag voor scholierenreizen volgens de volgende dienstregeling:

  • Vlieland – Terschelling   07:30 uur
  • Terschelling – Vlieland   08:00 uur   (maandag 07.00 uur) 
  • Vlieland – Terschelling   15:15 uur
  • Terschelling – Vlieland   15:45 uur

De maximale capaciteit van de Zeehond is twaalf plaatsen. Scholieren hoeven voor deze afvaarten niet te boeken; er wordt rekening gehouden met hun aanwezigheid bij het aantal vrij te boeken plaatsen. Voor hen is dus op elk van deze afvaarten plaats aan boord. De vrije plaatsen kunnen, net als de andere overtochten, geboekt worden via www.rederij-doeksen.nl en telefonisch via 088 9000 888. Het tarief per enkele reis in 2020 bedraagt € 11,75 incl. btw.


De scholierenreizen startten in augustus, met als eerste inzet een pilot van vier keer per week een afvaart gedurende veertig schoolweken tussen de eilanden. Hierbij volgen Vlielander leerlingen en mogelijk ook het (ongeschoold) personeel van ondernemers kwalitatief goed onderwijs op Terschelling met als resultaat een (vak)diploma.  De meerwaarde is dat de eilanden intensiever samenwerken op verschillende gebieden zoals het onderwijs, de zorg, op ambtelijk en bestuurlijk niveau en de ondernemers onderling. Uitgangspunt hierbij is dat de leefbaarheid op de eilanden vergroot wordt.

De opbrengsten van de extra passagiers komen ook deels ten goede aan de scholen, die het project hiermee voort willen zetten, ook nadat de subsidietermijn is verlopen.