Bouw kaatsmuur gestart

Deze week is de bouw van een kaatsmuur gestart in de speeltuin van wijkvereniging Oosterpark.  Met de komst van de kaatsmuur gaat een lang gekoesterde wens in vervulling.  Wethouder Harry Boon voor onder ander sport:

“Deze kaatsmuur  is een mooie aanvulling voor de speeltuin. En door de centrale ligging voor iedereen uit Harlingen goed bereikbaar om te komen kaatsen. Wie wordt de volgende Hotze Schuil?”

Kaatsmuur stimuleert bewegen

De kaatsmuur past goed in het gemeentelijk beleid dat gericht is op het stimuleren van bewegen. De gemeenteraad heeft vanuit deze beleidsgedachte geld voor de kaatsmuur beschikbaar gesteld. De speeltuin ligt achter clubhuis De Koegelbult, Oosterparkweg 23.  Een ludieke opening vindt waarschijnlijk in januari 2021 plaats.